HOME  |  Persberichten  |  Gemeente zet onderzoek voort naar grootschalige opwek van duurzame energie

Gemeente zet onderzoek voort naar grootschalige opwek van duurzame energie (26-01-2017)

Dit item is verlopen op 28-02-2017.

ERMELO – Het College van Burgemeester en Wethouders gaat haar onderzoek naar grootschalige opwek van energie voor Ermelo voortzetten. Het gaat hierbij om onderzoek naar de meest relevante en technisch haalbare vormen. Zon- en windprojecten zullen hier op korte termijn de grootste energiebijdrage aan kunnen leveren. De volgende stap in dit onderzoek is bewustwording en het vinden van maatschappelijk draagvlak voor het realiseren van grootschalige duurzame energieprojecten in Ermelo.

Het onderzoek vloeit voort uit het programmaplan “Naar duurzaam Ermelo 2016-2020”, waarbij een motie is aangenomen om op korte termijn onderzoek te doen naar het benutten van in ieder geval biomassa, windenergie en zonne-energie. Dit om (versneld) concrete stappen te zetten naar meer duurzame energieproductieprojecten bij bijdragen aan tussen-duurzaamheidsdoelstellingen tot en met 2020. Het uiteindelijke doel is om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.