HOME  |  Persberichten  |  Gemeente gaat inwonersenquête houden

Gemeente gaat inwonersenquête houden (26-01-2017)

Dit item is verlopen op 12-03-2017.

ERMELO - Begin februari start de gemeente Ermelo een enquête onder een deel van haar inwoners. Het doel van deze enquête is het in kaart brengen van de ervaringen en meningen van inwoners over de gemeente Ermelo. De gemeente Ermelo is druk bezig om de veranderingen waar zij voor staat vorm te geven. U kunt hierbij denken aan de decentralisatie van zorgtaken, de digitalisering, de participatiesamenleving of de bezuinigingen van het Rijk.

Deze veranderingen kunnen van grote invloed zijn op de samenleving van Ermelo: de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, en de democratie waarin we leven. Wij vinden het daarom erg belangrijk om inzicht te krijgen in de gedachtegang van u als inwoner over deze veranderingen en hechten waarde aan uw mening. Het onderzoek gaat over veranderingen in de maatschappij en hoe de gemeente Ermelo zou moeten inspelen op deze veranderingen. Hoe kijkt u hier als inwoner tegenaan? Wat zou de gemeente volgens u moeten doen?

Op 8 februari wordt de enquête naar de inwoners verzonden en de sluitingsdatum is 12 maart.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.