HOME  |  Persberichten  |  Gemeente evalueert de jaarafspraken 2018 en 2019 met UWOON en De Groene Draad

Gemeente evalueert de jaarafspraken 2018 en 2019 met UWOON en De Groene Draad (03-06-2019)

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2019 de evaluatie jaarafspraken 2018 en de tussenevaluatie jaarafspraken 2019 vastgesteld. Hierin staan afspraken over thema’s als beschikbaarheid en betaalbaarheid, duurzaamheid, bijzondere woonvormen, leefbaarheid en veiligheid, communicatie en participatie. Er is veel samengewerkt aan het thema duurzaamheid. UWOON en gemeente Ermelo trekken samen op in het project Ermelo West. Hierbij is het doel om zowel de huurwoningen als de particuliere woningen te verduurzamen.

Aanleiding evaluaties jaarafspraken

Sinds de Woningwet 2015 zijn gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties verplicht om prestatieafspraken te maken als een gemeente over een actuele woonvisie beschikt. De gemeenteraad heeft in 2014 de woonvisie voor de gemeente Ermelo vastgesteld. Daarom worden er sinds 2016 prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Ermelo, UWOON en huurdersorganisatie de Groene Draad. Hiervoor is in 2016 een raamovereenkomst voor een periode van vijf jaar vastgesteld. Op basis van deze raamovereenkomst worden concrete jaarafspraken gemaakt. 

De evaluatie jaarafspraken 2018

In 2018 is er veel samengewerkt aan het thema duurzaamheid. UWOON en gemeente Ermelo trekken samen op in het project Ermelo West. Hierbij is het doel om zowel de huurwoningen als de particuliere woningen te verduurzamen. Daarnaast geeft UWOON huurders de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden zonnepanelen te laten plaatsen op hun woningen. In 2018 hebben 196 huurders hiervan gebruik gemaakt.

Ook voor het vinden van een geschikte locatie voor maatwerkwoningen (Skaeve huse) wordt samengewerkt. Dit zijn woningen voor bewoners die zelfstandig kunnen wonen en een prikkelarme omgeving nodig hebben. Bezwaren vanuit de omgeving van potentiele locaties bemoeilijken de zoektocht naar een geschikte locatie. Deze zoektocht wordt ook in 2019 voortgezet.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, projectcommunicatieadviseur via telefoonnummer 085 110 82 65.