HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo zet belangrijke stap naar zelfstandig sportbedrijf

Gemeente Ermelo zet belangrijke stap naar zelfstandig sportbedrijf (30-08-2018)

Dit item is verlopen op 30-08-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het bedrijfsplan voor het nieuwe sportbedrijf. In dit bedrijfsplan zijn de organisatorische, juridische en financiële aspecten beschreven. Hiermee zet zij een belangrijke stap naar een verzelfstandigde organisatie met als kerntaak beheer en exploitatie van sportaccommodaties en sportstimulering.

De uitvoering van beheer en exploitatie van de sportaccommodaties is nu verdeeld over meerdere partijen, waaronder de gemeente Ermelo,  Stichting Sportaccommodaties Ermelo, Stichting Triade, Stichting Dindoa en een aantal verenigingen. Door samenvoeging van de organisaties kan er effectiever en efficiënter worden gewerkt. Het sportbedrijf zal als opdrachtnemer voor de uitvoering van het gemeentelijke sport- en beweegbeleid fungeren. Voor de burgers, gebruiker en klanten ontstaat er dan ook een centraal punt van ingebruikgeving, verhuur van accommodaties, sport(stimulering) en verenigingsondersteuning.

Het bedrijfsplan wordt nog ter advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. Ook staat het nog op de agenda van de gemeenteraad op 4 oktober 2018. Hierna neemt het college het definitieve besluit en kan gestart worden met de implementatie en voorbereiding van de overgang naar het nieuwe sportbedrijf. Op 1 januari 2019 gaat het sportbedrijf van start.   


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0341) 56 73 48.