HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo zegt ‘ja’ tegen Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

Gemeente Ermelo zegt ‘ja’ tegen Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (20-03-2018)

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om gezamenlijk met de provincie Gelderland en 10 andere Veluwse gemeenten de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken op te richten. Met de Ontwikkelingsmaatschappij willen we verouderde en slecht onderhouden vakantieparken aanpakken en ondernemers steunen die hun park willen vernieuwen.

Project Vitale Vakantieparken

De Gemeente Ermelo is al geruime tijd actief met het project Vitale Vakantieparken en heeft hiertoe een toekomstvisie opgesteld. In deze visie is het uitgangspunt dat kansrijke parken met een daadwerkelijk recreatief karakter ruimte krijgen voor ontwikkeling en dat parken die niet meer voor recreatie worden gebruikt worden omgevormd naar andere bestemmingen. De gemeente Ermelo draait hierin mee in het regionale programma Vitale Vakantieparken.

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

De Ontwikkelingsmaatschappij helpt ons de Ermelose toekomstvisie en het regionale gezamenlijke doel, versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie op de Veluwe, te bewerkstelligen. De maatschappij kan straks verouderde parken opkopen en in samenspraak met de betreffende gemeente de grond bijvoorbeeld teruggeven aan de natuur. De grond kan ook verkocht worden aan andere recreatieondernemers die met goede plannen wel kansen zien om er weer een vitaal park van te maken.

Onderdeel van de Ontwikkelingsmaatschappij is ook een fonds voor ondernemers die nieuwe ideeën hebben om hun park aantrekkelijker te maken. Daarnaast bestaat er een kwaliteitsteam waar parkeigenaren en ondernemers advies kunnen vragen.

Gemeenten en provincie samen

Het is de bedoeling dat gemeenten en provincie allebei voor 50% aandeelhouder worden in de maatschappij. De provincie stort vier miljoen euro startkapitaal. De projecten lopen altijd via cofinanciering door gemeenten, of parkeigenaren. Het gaat in eerste instantie om een proef van twee jaar. Daarna wordt er geëvalueerd en komt er een vervolg.

De oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij is pas een feit als alle colleges van de betrokken gemeenten instemmen. Ook de gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld op de voorstellen te reageren. Verwachting is dat er rond de zomer een definitief akkoord is zodat de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken na de zomer kan starten.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angenieta Garcia y Draijer via telefoonnummer 085 110 82 64.