HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo vraagt uw advies voor naam begraafplaats

Gemeente Ermelo vraagt uw advies voor naam begraafplaats (26-01-2017)

Dit item is verlopen op 15-02-2017.

ERMELO – Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag een eigen naam toekennen aan de Gemeentelijke Begraafplaats van Ermelo. Deze begraafplaats wordt in de volksmond vaak De Varenhof genoemd vanwege het naastgelegen uitvaartcentrum. Het College is van mening dat de begraafplaats een eigen naam zou moeten krijgen. De gemeente Ermelo vraagt u daarom met ons mee te denken.

Op 12 januari vorig jaar werd al besloten om de begraafplaats een nog nader te bepalen eigen naam te geven. Uit een eerste onderzoek bij o.a. de Oudheidkundige vereniging Ermeloo, bleek dat er geen historische naam voorhanden was. Daarom wil men graag samen met de bevolking van Ermelo tot een passende naamgeving komen. Dat betekent onder andere: het mag geen in Ermelo voorkomende familie-, bedrijfs- of organisatienaam zijn (dus ook niet De Varenhof). Daarnaast mag het niet gerelateerd zijn aan andere Ermelose plaatsen of naamgevingen. Tot slot moet het een waardige naam zijn die recht doet aan een gedenkwaardige plek als een begraafplaats.

Mocht u een goed idee hebben, dan vernemen we dat graag van u via communicatie@ermelo.nl onder vermelding van ‘Naam begraafplaats’. Uiteraard kunt u dit ook schriftelijk doen ter attentie van het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 500, 3850 AM te Ermelo. U kunt uw ideeën met ons delen tot 15 februari 2017. Daarna zal het College – op basis van een selectie die voldoet aan de criteria - een naam kiezen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.