HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo start aanvraag omgevingsvergunning zonneveld Middelerf

Gemeente Ermelo start aanvraag omgevingsvergunning zonneveld Middelerf (20-01-2020)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het project zonneveld op de locatie van de huidige waterberging aan het Middelerf. De waterberging biedt ruimte voor circa 640 zonnepanelen. Dit staat gelijk aan de stroomvoorziening voor 50 à 60 huishoudens.

De locatie van de huidige waterberging aan het Middelerf krijgt zo een dubbelfunctie. Naast de opvang van (regen)water gaan we op dezelfde plek ook duurzame energie opwekken. In samenwerking met een ontwerpbureau en de directe omgeving is een eerste schets gemaakt van het zonneveld. Hierbij is  rekening gehouden met het behoud van de biodiversiteit. Vooral met de aanwezigheid van de steenuil en de ruimtelijke inpassing.  

Start omgevingsvergunning

Met de aanvraag voor de omgevingsvergunning starten we verschillende (ruimtelijke) onderzoeken zodat we het ontwerp zorgvuldig kunnen toetsten. Hierna besluiten we of we de vergunning kunnen afgeven. De afgegeven vergunning komt zoals gebruikelijk 6 weken ter inzage.

Grootschalig energie opwekken

De gemeente Ermelo heeft in het programma Duurzaamheid opgenomen dat zij in 2030 energieneutraal wil zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken zoeken we de komende jaren samen met inwoners, bedrijven en andere betrokken organisaties naar geschikte locaties voor de opwek van duurzame energie. In de Regionale Energie Strategie (RES) doen we dit met partners uit de regio Noord Veluwe.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie van de gemeente Ermelo, via telefoonnummer (085) 110 82 64.