HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo onderzoekt mogelijkheden aardgasvrij wonen

Gemeente Ermelo onderzoekt mogelijkheden aardgasvrij wonen (18-01-2018)

Dit item is verlopen op 28-02-2018.

ERMELO – Ermelo wil in 2030 energieneutraal zijn en alleen gebruik maken van energie die duurzaam is opgewekt. Om dit doel te bereiken en om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen is het nodig dat bestaande woningen en nieuwbouw overgaan van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken. Het college van burgemeester en wethouders laat daarom onderzoek uitvoeren naar hoe deze warmtetransitie kan worden vormgegeven.

Rekening houden met veel partijen

De overgang van wonen zonder gas is een enorme klus waar goed over nagedacht moet worden en waarbij veel partijen zijn betrokken. Er is onder andere kennis en inbreng nodig van provincie, gemeente, netbeheerders, woningcoöperatie UWOON, energiebedrijven en installatiebedrijven. Maar ook inwoners spelen hierin een belangrijke rol. De overgang naar aardgasvrije woningen is een opgave waarvoor alle betrokken partijen met elkaar moeten samenwerken. De keuzes die we hierin straks moeten maken hebben tenslotte consequenties voor ons allemaal.

Wijk voor wijk zonder gas

Als eerste stap is netbeheerder Alliander gevraagd om een wijkenscan op te stellen. Hierbij kijkt Alliander in de Ermelose wijken en buurten naar het type woningen, of gasleidingen toe zijn aan vervanging en naar de mogelijke alternatieven voor het gebruik van aardgas. Met deze informatie wordt in ieder geval duidelijk welke vervolgstappen er op technisch niveau mogelijk zijn en welke wijken en buurten het meest geschikt zijn om op korte termijn aardgasvrij te worden gemaakt, met als uiteindelijk doel: heel Ermelo aardgasvrij.

Samen met bewoners maken we een plan

Daarna gaat de gemeente met alle partijen om tafel om een plan van aanpak te maken. Bewoners spelen hierin een belangrijke rol en worden betrokken om hierover mee te denken. Tijdens verschillende bewonersavonden bepalen we met elkaar het proces naar een aardgasvrije wijk. We starten hiermee eerst in één van de wijken die uit de technische analyse als meest kansrijk naar voren komt. In de workshops “Route naar aardgasvrije wijken” gaan we gezamenlijk aan de slag en wordt duidelijk welke acties door welke partijen op welk moment in het proces genomen moeten worden, wie wat doet, wanneer en in welke volgorde. Het resultaat: een wijkgericht plan van aanpak waarin de belangen en overwegingen van alle partijen zijn meegenomen. Het is de planning om het warmtetransitieplan voor gasloze wijken en buurten in Ermelo na de zomer ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie  (0341) 56 71 92.