HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo geeft drie woningbouwinitiatieven prioritaire status

Gemeente Ermelo geeft drie woningbouwinitiatieven prioritaire status (18-06-2020)

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat in 2020 drie initiatieven voor woningbouw een prioritaire status krijgen. Prioritaire status betekent dat de gemeente meewerkt aan het plan en daarvoor capaciteit  ter beschikking stelt. De inspanning om tot realisatie te komen ligt altijd bij de ontwikkelaar. Deze drie woningbouwplannen omvatten in totaal 38 woningen waarvan 28 sociale woningbouw.

Het doel van de afweging woningbouwplannen is om versnelling aan te brengen in de realisatie van woningen waar behoefte aan is. Binnen de afweging woningbouw  wordt gekeken welke initiatieven voldoen aan de gestelde eisen zoals wet- en regelgeving en of het past bij de doelstellingen van de gemeente Ermelo. Het college heeft geen limiet gesteld aan het aantal toe te voegen woningen. De druk op de sociale woningmarkt en het gebrek aan sociale koopwoningen is hier doorslaggevend geweest.

Toetsing woningbouwplannen

In de jaarlijkse afweging van maart t/m juni zijn in totaal 17 woningbouwplannen ingediend en beoordeeld op verschillende onderdelen.  Er zijn 14 punten te verkrijgen. Een belangrijke eis is dat de plannen compleet zijn. Uiteindelijk zijn er drie woningbouwplannen overgebleven die voldoen aan de gestelde eisen. Zij haalden 5, 6 of 7 punten van de in totaal 14 punten en krijgen een prioritaire status. Het hebben van een prioritaire status biedt overigens geen garantie voor het verkrijgen van benodigde vergunningen en/of bestemmingsplanwijziging en/of akkoord van de gemeenteraad.

Afwegingskader woningbouw sinds najaar 2019

Sinds het najaar 2019 worden woningbouwplannen getoetst aan het afwegingskader woningbouw. Dit  is een van de onderdelen waarmee wordt vastgesteld of een woningbouwplan past bij de doelstellingen van de gemeente. Op vaste momenten moeten initiatiefnemers hun plannen voor woningbouw indienen. De focus ligt op plannen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ook moeten de woningbouwplannen een meerwaarde hebben voor de inwoners van de gemeente Ermelo en voldoen aan het lokale en provinciale beleid. De nieuwe werkwijze en uitkomsten van de afweging woningbouwplannen wordt geëvalueerd en met de gemeenteraad besproken in het 4e kwartaal 2020.