HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo gaat nauwer samenwerken met bewindvoerders

Gemeente Ermelo gaat nauwer samenwerken met bewindvoerders (09-12-2019)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 december de Visie op bewindvoering: Samenwerking in de schuldienstketen, vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen met bewindvoerders waar al mee wordt samengewerkt. Hierin is onder afgesproken om een convenant af te sluiten met bewindvoerders.

Nauwere samenwerking met bewindvoerders

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde willen nauwer samenwerken met bewindvoerders. Bewindvoerders worden door de rechtbank aangesteld, waardoor gemeenten niet precies weten welke inwoners hulp krijgen van een bewindvoerder. Door het afsluiten van een convenant kunnen er met bewindvoerders in de regio afspraken gemaakt kunnen worden over kwaliteit, monitoring en samenwerking met andere hulpverleners.

Meer passende ondersteuning voor inwoners

Financiële problemen zijn vaak onderliggend aan problemen op andere levensgebieden, Daarnaast is de verwachting dat het stabiliseren van schuldensituaties kosten voor andere zorg laat dalen. Essentieel hierbij is een goede aansluiting tussen de bewindvoering en de gemeentelijke schulddienstverlening. Daarnaast zien bewindvoerders veel meer bij hun cliënten dan alleen de ondersteuningsvraag waar zij mee komen. Een goede samenwerking in de schulddienstverleningsketen voorkomt en vermindert daarmee problemen op andere gebieden. Er wordt zo een passender ondersteuning voor inwoners gerealiseerd.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, projectcommunicatieadviseur via telefoonnummer 085 110 82 65.