HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo evalueert het kindpakket

Gemeente Ermelo evalueert het kindpakket (11-03-2019)

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart ingestemd met de notitie Kindpakket Ermelo 2018. Hierin is beschreven welke acties zijn ondernomen om meer bekendheid te geven aan het kindpakket. Het kindpakket moet ervoor zorgen dat alle kinderen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving, ook als ze leven in een situatie waar weinig geld te besteden is.  
De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat ouders weten welke mogelijkheden er zijn om hun kind mee te laten doen.

Uitgebreide informatiecampagne

Om het kindpakket breed onder de aandacht te brengen is er in 2018 een uitgebreide informatiecampagne opgezet. Scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en aanverwante stichtingen kregen een set posters en flyers over het kindpakket. Deze organisaties is gevraagd om de posters op zichtbare plekken op te hangen en de flyers op een laagdrempelige plek neer te leggen. Ook hebben we veelvuldig aandacht besteed aan het kindpakket via artikelen op de gemeentepagina in het Ermelo’s Weekblad en berichten op sociale media.

Evaluatie en verder

Deze campagne is nu geëvalueerd. Er is nog niet een duidelijk meetbaar resultaat, maar er zijn wel tekenen dat het kindpakket meer bekend is. De aanvragen bij Jeugdfonds Cultuur zijn sterk gestegen en ook bij de aanvragen voor sport zet de stijgende lijn zich voort. Ook via het nieuwe kanaal www.kindpakket.nl zijn aanvragen binnengekomen, waarbij zich ook nieuwe gezinnen hebben gemeld. De komende jaren blijft de aandacht voor bestaanszekerheid en schulddienstverlening groot. Er worden nieuwe plannen ontwikkeld om te voorkomen dat gezinnen problematische schulden ontwikkelen. Dat doen we in EHZ-verband en samen met ketenpartners. Daarbij is er vooral veel aandacht voor vroegsignalering. Een van de maatregelen is dat de  meldingen van betalingsachterstanden voor water, elektra en zorgpremie  gecombineerd worden met de al bestaande meldingen over huurachterstand en dreigende huisuitzetting. Verder sturen we de folders over het kindpakket en de minimaregelingen voor volwassenen mee met de brieven over de kwijtscheldingen van de gemeentelijke belastingen.

Wat is het kindpakket?

Het kindpakket bestaat uit een verzameling van regelingen die kan helpen bij het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen in armoede. Ouders kunnen voor bepaalde uitgaven die ze moeten maken voor hun kind(eren), een tegemoetkoming krijgen van de gemeente. Met deze extra bijdrage kunnen kinderen bijvoorbeeld toch sporten, naar muziekles gaan, mee op schoolreisje of hun verjaardag vieren.

Meer weten over jouw mogelijkheden bij een laag inkomen?

De gemeente Ermelo heeft veel verschillende regelingen voor zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld als je door een laag inkomen of schulden geen geld overhoudt voor activiteiten die voor anderen zo gewoon zijn. Kijk voor een overzicht van alle regelingen en voor het aanvragen ervan op www.ermelo.nl/minimaregelingen of op www.kindpakket.nl. Geen computer bij de hand? Kom dan langs op het gemeentehuis of bel (0341) 56 73 21. We zijn te bereiken op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, projectcommunicatieadviseur via telefoonnummer 085 110 82 65.