HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo en UWOON vragen Raad van State uitspraak bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje gedeeltelijk te herzien

Gemeente Ermelo en UWOON vragen Raad van State uitspraak bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje gedeeltelijk te herzien (01-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

ERMELO – Op 25 april heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het ingestelde beroep inzake het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje. Het overgrote deel van de bezwaren van de omwonenden is door de rechter ongegrond verklaard. Dit gaat onder andere over parkeren en stedenbouwkundige bezwaren. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat het bestemmingsplan voor het hele plangebied nu onherroepelijk is met uitzondering van de locatie van het oude schoolgebouw “De Wegwijzer”. De rechter heeft aangegeven dat de gemeente voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan zou moeten vaststellen. Dit in verband met de Wet Natuurbescherming.

Volgens de Raad van State is er onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van nesten van mussen. Hij is van mening dat er een nieuw bestemmingsplan voor de locatie van De Wegwijzer moet komen omdat de Provincie het voornemen heeft om de gevraagde ontheffing Wet Natuurbescherming te weigeren. Of bij de Raad van State voldoende bekend was waarom de Provincie deze ontheffing wil weigeren, blijkt echter niet uit de uitspraak.
De Provincie wil de ontheffing namelijk weigeren omdat deze niet nodig is. UWOON heeft voldoende maatregelen getroffen, waaronder het ophangen van nestkasten en het plaatsen van een grote mussentil. Daarnaast heeft een onafhankelijk ecoloog onlangs geconstateerd dat er geen mussen(nesten) meer aanwezig zijn in het oude schoolgebouw. De Wet Natuurbescherming wordt dus volgens de Provincie niet overtreden indien De Wegwijzer wordt gesloopt en in het ontwikkelingsplan wordt meegenomen.

De gemeente Ermelo en UWOON hebben daarom een brief gestuurd naar de Raad van State om kennis te nemen van de inhoud van de voorgenomen weigering van de ontheffing van de Provincie en naar aanleiding hiervan gevraagd de uitspraak te rectificeren.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Ermelo, Mylène van Setten, team communicatie Ermelo, via telefoonnummer (085) 110 82 43.