HOME  |  Persberichten  |  Gemeente Ermelo breidt netwerk elektrische laadpalen uit

Gemeente Ermelo breidt netwerk elektrische laadpalen uit (04-05-2017)

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Inwoners van Ermelo die elektrisch rijden of willen gaan rijden en niet de mogelijkheid hebben op eigen terrein te laden, kunnen vanaf nu een aanvraag doen voor een openbare laadpaal. Het college heeft hiervoor de “Beleidsregels oplaadinfrastructuur Elektrische Voertuigen” vastgesteld en publiceert op 10 mei een verkeersbesluit waarmee 32 locaties vooraf worden aangewezen als ‘laadlocatie’. Het verkeersbesluit ligt 6 weken ter inzage op het gemeentehuis.

De gemeente Ermelo heeft grote duurzaamheidsambities: in 2030 willen we energieneutraal zijn en in 2035 klimaatneutraal. Het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden levert een belangrijke bijdrage richting deze doelen. Om e-rijders zo goed mogelijk te faciliteren wil de gemeente een goed openbaar laadnetwerk.

Elektrisch rijden groeit in Nederland,  ook in Ermelo. Het aantal elektrische auto’s in Ermelo is de laatste jaren gegroeid van 1 in 2013, naar 14 in 2017. Het aantal hybride auto’s met een stekker groeide van 6 in 2013, naar 89 in 2017. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger, aangezien veel elektrische auto’s worden geleased en daardoor niet geregistreerd staan in de gemeente van de e-rijder.

Op dit moment staan er 5 openbare laadpalen in Ermelo (Station, Raadhuisplein, Struikakkers, Nelson Mandelahof en Groot Horloo). Voor  verdere  uitbreiding van het laadnetwerk zijn zo veel mogelijk locaties van te voren vastgelegd. Deze locaties zijn in kaart gebracht in  een zogenaamd vlekkenplan. Hierdoor voorkomen we een wildgroei aan laadpalen in de gemeente en ondervangen we dat de parkeerdruk in de wijken te veel toeneemt.

Inwoners en bedrijven van Ermelo kunnen vanaf nu oplaadpalen voor elektrische auto’s aanvragen. De uiteindelijke locatie van de openbare laadpaal wordt bepaald door de gemeente. Uitgangspunt is dat de laadpaal binnen 200 meter van het aanvraagadres van de e-rijder wordt geplaatst.  Daarbij wordt in eerste instantie één parkeerplaats exclusief bestemd voor laden van elektrische auto’s. De parkeerplaats is alleen bestemd voor het opladen van de auto en nadrukkelijk géén parkeerplaats voor elektrische voertuigen. E-rijders moeten hun auto ergens anders parkeren wanneer deze is opgeladen. Een uur nadat de auto vol is, treedt een ‘connectietarief’ in werking om te stimuleren dat het oplaadvak vrij blijft voor andere e-rijders die willen laden.  Op ermelo.nl/elektrischrijden zijn de aanbieders te vinden waarbij een verzoek voor een openbare laadpaal kan worden ingediend. Hier vindt u ook meer informatie en de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie (0341) 56 71 79.