HOME  |  Persberichten  |  Financieel voordeel voor Gemeente Ermelo

Financieel voordeel voor Gemeente Ermelo (17-10-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Onlangs is de zogenaamde Septembercirculaire 2016 Gemeentefonds verschenen, waarin de gemeente Ermelo geld toegewezen krijgt vanuit het Rijk voor 2017 tot en met 2021. Deze gelden pakken gunstig uit en geven positieve doorkijk naar het jaar 2021. Dit financiële voordeel komt bovenop de al sluitende begroting van onze gemeente 2017-2020 die vorige week bekend gemaakt werd.

Het voordeel loopt trapsgewijs op van € 144.000,00 in 2017 tot een bedrag van € 671.000,00 in 2021. Naast een aantal verhoogde uitkeringen geeft de circulaire ook een verlaging aan voor uitkeringen in het Sociaal Domein. Dit heeft te maken met landelijke beleidswijzigingen op het gebied van jeugd en de Wmo. Echter per saldo blijft het financiële resultaat positief.

De Gemeente Ermelo heeft genoemd financieel voordeel ten aanzien van de begroting even geparkeerd in het licht van de integrale afweging van een aantal grote voorziene projecten waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden.

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Ermelo is voor 60 tot 65% afhankelijk van deze gelden. De Rijksoverheid informeert de gemeenten via circulaires in mei, september en december over de omvang en de verdeling van het gemeentefonds.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.