HOME  |  Persberichten  |  Extra milieuprocedure leidt tot vertraging plannen strand Horst

Extra milieuprocedure leidt tot vertraging plannen strand Horst (18-01-2018)

Dit item is verlopen op 28-02-2018.

ERMELO - In verband met een onvoorziene milieueffectprocedure (m.e.r.) voor Strand Horst is de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan Strand Horst uitgesteld met zes tot negen maanden. N.a.v. ingediende zienswijzen is de gemeente tot de conclusie gekomen dat er alsnog een passende beoordeling in het kader van de Wet Natuurbescherming moet plaatsvinden.

Het ontwerp bestemmingsplan Strand Horst heeft van 7 september tot en met 19 oktober 2017 ter inzage gelegen. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot een aangevulde Voortoets Wet Natuurbescherming. De conclusies uit deze toets gaven aanleiding voor de gemeente om zich opnieuw te oriƫnteren op de milieueffecten van het voorgelegde bestemmingplan.

De gemeente gaat nu eerst aan de slag met de voorbereiding en het opstarten van de genoemde m.e.r.-procedure.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.