HOME  |  Persberichten  |  Extra geld voor uitgifte van startersleningen in 2018-2021

Extra geld voor uitgifte van startersleningen in 2018-2021 (26-10-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

ERMELO - Op basis van een raadsvoorstel eerder dit jaar, heeft het college van burgemeester en wethouders deze week positief geadviseerd om de verordening voor startersleningen aan te passen en een bedrag van € 375.000,00 op te nemen in de begroting van 2018 hiervoor. Met dit geld wordt het dan mogelijk om vier jaar lang jaarlijks startersleningen tot een bedrag van € 300.000,00 per jaar uit te geven die beginnende kopers op de woningmarkt moet helpen om een woning te kopen.

Vorig jaar dreigde het fonds voor startersleningen uitgeput te raken, waardoor de regeling zou komen te vervallen. Op basis van een evaluatie van de starterslening in de raadscommissie begin dit jaar en een motie van de raad, is besloten de verordening te actualiseren en te laten vaststellen in de raad, zodat het begrote bedrag voor 2018 ook kan worden opgenomen.

Om in aanmerking te komen voor een starterslening mogen deelnemers maximaal 35 jaar oud zijn op het moment van indienen van de aanvraag. Hij of zij mag geen eigenaar van een woning zijn of zijn geweest. De aankoopsom van de woning plus de bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten e.d., bedraagt maximaal € 225.000,00. Op grond van deze maximale koopprijs worden er geen inkomenseisen gesteld. De maximaal toe te kennen starterslening bedraagt € 25.000,00 en is uitsluitend van toepassing voor woningen binnen de gemeente Ermelo.

Bovenstaand voorstel komt in december ter vaststelling in de gemeenteraad.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.