HOME  |  Persberichten  |  Ermelo gaat meer sturen op bouw van sociale koop- en huurwoningen

Ermelo gaat meer sturen op bouw van sociale koop- en huurwoningen (31-01-2019)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week de Verordening sociale woningbouw 2019 en Beleidsregels sociale woningbouw Ermelo 2019 vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat elk woningbouwproject een vast percentage sociale huur, sociale koop en middenhuur woningen moet omvatten. Voor sociale huurwoningen waren deze percentages al vastgelegd. Nu is dit dus ook geregeld voor sociale koopwoningen en woningen met een middenhuur. De aanleiding voor deze nieuwe regels is het tekort aan sociale koop- en/of huurwoningen en woningen met een middenhuur in Ermelo. 

Aan de verordening sociale woningbouw en de beleidsregels is het vereveningsfonds gekoppeld. Het vereveningsfonds is een stimulans om meer sociale koop en/of huurwoningen te realiseren. Initiatiefnemers die extra sociale woningen bouwen (meer dan 50% van het bouwproject) kunnen een aanvraag doen om een bijdrage te krijgen uit het vereveningsfonds. Het fonds wordt gevuld met gelden van initiatiefnemers die te weinig sociale koop- en/of huurwoningen in hun project opnemen. Sociale huurwoningen hebben een huur tot € 740,42. Middenhuurwoningen hebben een huurprijs van € 740,42 tot € 950,00. Sociale koopwoningen hebben een maximale koopprijs tot € 200.000.

Alle nieuwe bouwplannen moeten aan deze nieuwe regels voldoen. Voor bouwplannen waar het college van B&W al een positief principebesluit over heeft genomen of afwijkende afspraken heeft gemaakt met de initiatiefnemer over de aantallen te bouwen sociale huur en of sociale koopwoningen zijn deze nieuwe regels niet van toepassing.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, projectcommunicatieadviseur via telefoonnummer 085-1108265.