HOME  |  Persberichten  |  Eerste zonneveld in Ermelo in zicht

Eerste zonneveld in Ermelo in zicht (08-11-2018)

Dit item is verlopen op 08-11-2019.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het initiatief van groepsaccommodatie De Aalbertshoeve voor het realiseren van een zonneveld. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het initiatief wordt dit het eerste zonneveld met zonnepanelen in de gemeente Ermelo. Het zonneveld van 3,3 hectare wordt gerealiseerd op eigen terrein van De Aalbertshoeve en gaat voor circa 700 huishoudens duurzame energie opwekken.

2030 energieneutraal

In 2030 wil de gemeente Ermelo energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alleen nog duurzame energie gebruiken die in de gemeente Ermelo is opgewekt. Vanzelfsprekende mogelijkheden zijn energie uit wind, zon, bodem en biomassa. Met alleen het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven redden we het niet. Om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken zijn grootschalige manieren van energie opwekken nodig. De gemeenteraad heeft in 2017 aangegeven groen licht te geven om dergelijke duurzame projecten en plannen te versnellen en te ondersteunen.
Het zonneveldproject van De Aalbertshoeve is hiervan een mooi eerste voorbeeld.
 

Voorwaarden en draagvlak

Bij de ontwikkeling van grootschalige plannen en projecten moet rekening gehouden worden met een aantal door de gemeenteraad vastgestelde criteria.  Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat het zonneveld landschappelijk moet worden ingepast. In dit geval betekent het dat de bodem van het zonneveld voldoende zonlicht krijgt zodat er gras kan groeien en ingezaaid wordt met bijenvriendelijke bloemen. Alle omwonenden en ondernemers in de omgeving zijn geïnformeerd over de plannen.

Planning

Het plan wordt in december voorgelegd aan de commissie Infrastructuur en Ruimte en wordt vervolgens 10 januari ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie van de gemeente Ermelo,Mylène van Setten (085) 110 82 43.