HOME  |  Persberichten  |  Definitief besluit sportaccommodatie Calluna

Definitief besluit sportaccommodatie Calluna (06-07-2017)

Dit item is verlopen op 31-08-2017.

ERMELO – Met grote meerderheid van stemmen heeft de gemeenteraad woensdag 5 juli 2017  besloten tot de bouw van een nieuw zwembad en sporthal op de locatie de Zanderij. Na een lang en zorgvuldig besluitvormingsproces is er nu een definitief besluit genomen. Gekozen is voor een zwembad met een uitgebreide recreatieve functie (basisvariant met 1,5 pluspakket) en een sporthal met een pluspakket dat ook geschikt is voor de turnsport.

Met de keuze voor deze variant meent de raad een functioneel en aantrekkelijk zwembad te realiseren voor alle doelgroepen inclusief de recreatieve bezoeker. Het besluit zal neerslaan in de kadernota 2018 die op donderdag 6 juli wordt vastgesteld. Het pluspakket voor de sporthal is onder voorwaarde van co-financiering door sportvereniging Sparta aan de basisinrichting. Bij de nieuwbouw zal worden geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen wat een klimaatneutrale accommodatie zal opleveren.  

Het vervolgproces

Met dit besluit kan de volgende fase van uitwerking van de plannen, aanbesteding en realisatie starten. Direct betrokkenen, gebruikers en verenigingen zullen intensief worden betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de plannen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0341) 56 73 48.