HOME  |  Persberichten  |  Danszaal in nieuw sportcentrum niet mogelijk

Danszaal in nieuw sportcentrum niet mogelijk (16-03-2020)

Dit item is verlopen op 27-04-2020.

ERMELO – Een uitbreiding van het Nieuwe Sportcentrum Ermelo met een multifunctionele danszaal is uitgebreid onderzocht, maar kan binnen de financiële uitgangspunten niet worden gerealiseerd. Tot deze conclusie komt het college van burgemeester en wethouders na gedegen onderzoek naar de consequenties voor de investering en de financiële exploitatie van een extra danszaal.

Wens van Sparta is goed onderzocht

In 2019 en 2020 is diverse keren overleg gevoerd met Sparta en zijn er (her)berekeningen gemaakt over de investerings- en exploitatiemogelijkheden van een danszaal in het nieuwe Sportcentrum Ermelo. Na onderzoek is te concluderen dat een extra multifunctionele danszaal de uitgangspunten uit het coalitieakkoord en de gestelde uitgangspunten van de raad, naast het vastgestelde voorzieningenniveau, ook de financiële mogelijkheden overstijgt.

De financiële cijfers

De investeringskosten van een extra danszaal zijn indicatief berekend op 1 miljoen euro. Ook binnen het ontwerpteam van het Nieuwe Sportcentrum Ermelo is deze optie nogmaals doorgerekend met hetzelfde resultaat. De hieruit volgende jaarlijkse kosten van ongeveer € 68.000,-- kunnen door de huur door Sparta en door andere verenigingen en organisaties maar voor 40% worden gedekt.

En hoe nu verder

Projectwethouder Van der Velden: “De wens en de gevoelde noodzaak vanuit Sparta begrijp ik, maar het coalitieakkoord en de financiële uitgangspunten van de raad geven geen ruimte voor deze uitbreiding.”

Meer informatie

Na selectie van de architect wordt er momenteel door het ontwerpteam hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp wat begin april gereed zal zijn. Op www.ermelo.nl/nieuwsportcentrum is de stand van zaken en de verdere planning opgenomen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer  (085) 11 08 246.