HOME  |  Persberichten  |  Criteria vastgesteld voor locatie maatwerkwoningen in Ermelo

Criteria vastgesteld voor locatie maatwerkwoningen in Ermelo (06-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december 2018 de locatiecriteria vastgesteld en beter uitgelegd voor minimaal twee tijdelijke maatwerkwoningen. De criteria worden gebruikt voor een vervolgonderzoek naar een geschikte locatie.

Eind mei 2018 had het college de locatie aan de Zandkampweg aangewezen voor het plaatsen van  maatwerkwoningen. Na onderzoek van diverse locaties in de gemeente Ermelo bleek deze locatie het meest geschikt. Die keus werd mede beïnvloed doordat een bewoner met spoed geplaatst moest worden. Voor deze bewoner is inmiddels andere huisvesting gevonden. Hierdoor ontstond ruimte om met de omwonenden en de gemeenteraad verder in gesprek te gaan over de criteria en de onderbouwing daarvan.

De criteria waren en zijn gebaseerd op een landelijk advies en een regionaal Programma van eisen. Voor het eerste locatieonderzoek waren twee voorwaarden toegevoegd die noodzakelijk waren om de eerste maatwerkwoning met spoed te plaatsen. Deze items zijn nu verwijderd of anders geformuleerd.
Niet duidelijk was dat bij de start al een voorselectie van mogelijk geschikte locaties had plaatsgevonden. Hierdoor was de indruk ontstaan dat de belangen van de omwonenden onvoldoende waren meegewogen.

Het vervolgonderzoek naar de locaties op basis van deze vastgestelde criteria zal in 2019 afgerond zijn.  Het college communiceert met omwonenden over de uitkomsten van dit onderzoek voordat een definitief besluit over de locatie wordt genomen. Wanneer de maatwerkwoningen daadwerkelijk worden geplaatst is mede afhankelijk hiervan.

Een maatwerkwoning is een eenpersoons vrijstaande woning op een rustige en prikkelarme locatie. De woning is bestemd voor personen die moeite hebben in een reguliere woning of in een zorginstelling te wonen, omdat zij hun gedrag niet altijd goed kunnen aanpassen aan de omgeving.
Aan de bewoner van een maatwerkwoning wordt zorg verleend en de gemeente houdt toezicht. Ervaringen in andere steden hebben aangetoond dat bewoners van maatwerkwoningen baat hebben bij een stabiele woonplek waar ze de rust en ruimte krijgen voor hun leefwijze. De cliënt stabiliseert en veroorzaakt daardoor geen overlast meer.

Ermelo is niet de enige plaats in de regio waar maatwerkwoningen geplaatst zullen worden. Uitgangspunt is dat in de regio Noord-Veluwe 14 maatwerkwoningen beschikbaar komen. In Denemarken zijn al maatwerkwoningen voor deze doelgroep sinds 1999. Daar worden maatwerkwoningen ook wel Skaeve Huse genoemd.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.