HOME  |  Persberichten  |  Concrete maatregelen voor parkeerproblemen op zeven locaties

Concrete maatregelen voor parkeerproblemen op zeven locaties (14-09-2017)

Dit item is verlopen op 31-10-2017.

ERMELO – De gemeente Ermelo gaat op zeven locaties in Ermelo aan de slag met concrete maatregelen om parkeerproblemen op te lossen. Dit kan zijn door het creëren van extra parkeerplaatsen, maar ook door het wijzigen van de bestaande parkeersituatie, waardoor het probleem wordt verholpen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Bij het opstellen van het parkeerbeleidsplan zijn zogenaamde ‘parkeermarkten’ georganiseerd om parkeerproblemen in de verschillende wijken van Ermelo te inventariseren. Dit leverde ongeveer 40 unieke meldingen buiten het centrum op. Hieruit is een selectie gemaakt van haalbare maatregelen die binnen het budget van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vallen.

De meldingen zijn beoordeeld op aspecten als inpasbaarheid, verkeersveiligheid en groenstructuur. In sommige buurten is het lastig om extra parkeerplaatsen te maken, vanwege de krappe vormgeving van straten. Deze straten waren destijds bij de aanbouw niet berekend op meer dan één auto per huishouden, wat nu wel gangbaar is.

De locaties waar het om gaat zijn: Retiefstraat (2x), Duifstraat, Rutgerskamp/Veldwijkerweg, Zwaluwstraat, Hazelaarlaan en Lion Cachetstraat.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.