HOME  |  Persberichten  |  College vraagt raad om krediet voor fietsvoorziening Speuld

College vraagt raad om krediet voor fietsvoorziening Speuld (03-06-2019)

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders gaat de raad verzoeken om krediet vrij te geven voor de aanleg van fietsstroken op de Garderenseweg. Deze fietsstrokenvariant is – na gesprekken met bewoners - in de plaats gekomen van het oorspronkelijke plan om vrijliggende fietspaden te maken. Deze bleken uiteindelijk niet wenselijk en moeilijk inpasbaar.

Omdat de kosten hoger uitvallen dan begroot in 2015, waar overigens al rekening mee was gehouden, wordt aan de raad gevraagd krediet vrij te geven. Verder informeert het college de raad over het proces dat ter grondslag heeft gelegen aan het afwijken van het oorspronkelijke uitgangspunt van een tweezijdig eenrichtingenfietspad langs de Garderenseweg. 

Het afgelopen jaar zijn er tijdens bewonersavonden  en een werkgroepbijeenkomst twee alternatieve varianten uitgewerkt voor een fietsvoorziening langs de Garderenseweg te Speuld. Het gaat hier om de varianten ‘30km-zone met fietsstroken binnen de bebouwde kom’ en ‘60km-zone met fietsstroken buiten de bebouwde kom’. Nu alles is uitgewerkt in een ontwerp wordt aan de raad het vrijgeven van het krediet gevraagd zodat de uitvoering gestalte krijgt.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer 085 110 82 64.