HOME  |  Persberichten  |  College van B&W ziet af van opwaardering Oude Telgterweg

College van B&W ziet af van opwaardering Oude Telgterweg (16-03-2020)

Dit item is verlopen op 27-04-2020.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders besluit af te zien van opwaardering van de Oude Telgterweg. Door de huidige stikstofcrisis is opwaardering naar een 50 km/uur weg niet mogelijk. De weg blijft dus een 30 km/uur weg. Wel heeft het college besloten een onderzoek te laten doen naar de vraag of de bestaande fietsvoorzieningen toereikend zijn.

De belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan het besluit zijn:

  • De onderzochte varianten liggen dicht bij Natura 2000 gebied.
  • Opwaardering naar 50 km/uur betekent meer uitstoot (CO2).
  • Het kappen van groen is nodig.
  • Lokaal is geen of zeer beperkte ruimte om voor het groen compenserende maatregelen te nemen.
  • De onduidelijkheid over te verwachten planning en kosten.

Het project nu doorzetten betekent dat we aanvullende diepgaande en dure onderzoeken moeten doen. Maar zelfs dan blijft het onzeker, gezien de huidige stikstofwetgeving, of opwaardering van de weg of alleen verplaatsing mogelijk is. Bovendien heeft de huidige weg nog voldoende capaciteit om de verkeerstromen te verwerken.

Bouw nieuw sportcentrum

In de afweging van het besluit namen we de impact ervan op het nieuwe sportcentrum ook mee. Ontwikkelingen in beiden projecten stemmen wij continu op elkaar af. Het besluit zit het nieuwe sportcentrum niet in de weg. Het ontwerp van het sportcentrum biedt juist mogelijkheden om stikstof neutraal te bouwen, waar dit niet geldt voor een nieuw tracé voor de Oude Telgterweg.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie via (085) 11 08 264.