HOME  |  Persberichten  |  College van B&W stelt gemeenteraad verbeteringen hondenvoorzieningen voor

College van B&W stelt gemeenteraad verbeteringen hondenvoorzieningen voor (16-03-2020)

Dit item is verlopen op 27-04-2020.

ERMELO – Het college van burgemeesters en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om een aantal maatregelen te nemen ter verbetering van de voorzieningen voor honden.  Het gaat onder andere om het plaatsen van meer afvalbakken, betere informatievoorziening en het vaker blijven inzetten van de poepzuiger. Dit zijn de belangrijkste verbeterpunten die komen uit de enquête die de gemeente vorig jaar hield onder hondenbezitters.

Enquête was uitvoering van motie van de raad

De enquête was de uitvoering van een motie van de raad waarin werd opgedragen om onderzoek te doen naar waar de gemeente voorzieningen voor honden(eigenaren) kan verbeteren. Het is nu aan de raad om in te stemmen met deze maatregelen.

Hondenbelasting wordt afgeschaft dus andere financiering

Omdat al besloten is de hondenbelasting af te schaffen, kunnen de maatregelen hier niet uit gefinancierd worden. Bij de afschaffing van de hondenbelasting is besloten om de kosten die de gemeente maakt voor alle hondenvoorzieningen te betalen uit een verhoging van de OZB. Voorgesteld wordt om de extra maatregelen hier dan ook uit te financieren.

Hondenpoepzakjes te duur in verhouding

Niet alle verbeterpunten uit de enquête zijn overgenomen, veelal vanwege de kosten. Zo hebben bijvoorbeeld veel hondenbezitters ook gevraagd om gratis hondenpoepzakjes. De gemeente zou die dan ter beschikking moeten stellen. Het college vindt dit echter in verhouding  te duur, vooral omdat de kosten hiervoor door alle Ermeloërs gedragen moeten worden, terwijl maar een beperkte groep hiervan zal profiteren.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 11 08 246.