HOME  |  Persberichten  |  College van B&W doet voorstel voor onderhoudsmaatregelen in de openbare ruimte

College van B&W doet voorstel voor onderhoudsmaatregelen in de openbare ruimte (14-12-2017)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad een voorstel doen voor een aantal maatregelen ten behoeve van het onderhoud in de openbare ruimte. Dit in antwoord op een aangenomen raadsmotie van begin november. Deze maatregelen gaan over het verwijderen van onkruid, het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het optimaliseren van wegmarkeringen, bomenonderhoud en onderhoud van hondenfaciliteiten.

In het najaar van 2014 heeft de raad de Financiële Begroting 2015-2018 vastgesteld, waarbij bezuinigen werden doorgevoerd op groot onderhoud van wegen, openbare ruimte, groen, verlichting en speelvoorzieningen van in totaal € 441.000,00. Hiermee werd gekozen voor een sober en doelmatig onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Gezien de nadelige effecten hiervan op de wat langere termijn, is het moment aangebroken om hier wat aan te doen.

Het College stelt de  gemeenteraad voor om het onkruid op verhardingen zoals trottoirs, wegen, rotondes en middengeleiders van wegen te verwijderen. Daarnaast de toegankelijkheid voor bewoners met een visuele of lichamelijke beperking te verbeteren door met name de zorgroutes naar het centrum op orde te brengen. Ook worden de belijningen en wegmarkeringen op niveau gebracht en wordt de schoonmaak van de hondenfaciliteiten geïntensiveerd. Tot slot zal er noodzakelijk bomenonderhoud worden uitgevoerd. Een en ander wordt financieel begroot op ruim € 231.000,00.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.