HOME  |  Persberichten  |  College stemt in met ontwerpplannen Veldzicht-Noord 4e fase

College stemt in met ontwerpplannen Veldzicht-Noord 4e fase (21-11-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

ERMELO – Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Veldzicht-Noord 4e fase, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het ontwerpexploitatieplan. Hiermee worden de formele benodigde planologische procedures gestart die moeten leiden tot de gewenste kwalitatief hoogwaardige uitbreiding van het bedrijventerrein in Ermelo.

Het bestemmingsplan Veldzicht-Noord 4e fase is de basis voor een uitbreiding en voltooiing van het lokale bedrijventerrein Veldzicht en is met name bedoeld voor de vestiging van bestaande en startende lokale bedrijven. De behoefte aan bedrijfsgrond is nog steeds aanwezig. De uitbreiding en afronding van Veldzicht  voldoet aan de groeiende vraag naar bedrijventerrein in Ermelo.
Het verwerven van de gronden door de gemeente loopt op dit moment nog. Dit bepaalt mede de snelheid waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de uitvoering van het bestemmingsplan.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.