HOME  |  Persberichten  |  College komt met financieel plan voor grote projecten in Ermelo

College komt met financieel plan voor grote projecten in Ermelo (16-02-2017)

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdagavond 16 februari een financieel voorstel aan de gemeenteraad gedaan om te komen tot keuzes voor een aantal grotere projecten in Ermelo. Dit is het resultaat van ‘een pas op de plaats’ die in het najaar van 2016 werd gemaakt, toen duidelijk werd dat de ambities van onze gemeente groter zijn dan begroot. De wens om een meer integrale afweging te kunnen maken tussen de diverse projecten, zorgde voor enig uitstel op besluitvorming.

Calluna

Met name de besluitvorming van nieuwbouw versus renovatie rondom zwembad Calluna speelde een grote rol vanwege de grote investeringsvraag.  In het nu voorliggende plan stelt het college financiële middelen beschikbaar voor de bouw van een nieuw zwembad en sporthal op de locatie de Zanderij. Het gaat dan om een zogenaamd doelgroepenbad, energieneutraal en met de mogelijkheid van de bouw van een extra hoge sporthal indien sportvereniging Sparta als belanghebbende hieraan wil meebetalen. Op de locatie van het oude zwembad komt vervolgens de mogelijkheid van woningbouw.

Huis van Bestuur en Cultuur

Daarnaast is het Huis van Bestuur en Cultuur een groot project binnen de ambities van de gemeente. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid over een exacte begroting hiervan, omdat de inhoudelijke wensen nog niet volledig uitgekristalliseerd zijn. Wel zijn er in de voorbereiding van dit project al meerdere stappen gezet op het gebied van accommodatiebeleid. Te denken valt aan de verhuizing van de bibliotheek, de verplaatsing van de volksuniversiteit Vuvera en de sloop van wijkgebouw De Leemkuul. Het college heeft extra budgettaire ruimte gereserveerd om wel verder met het project aan de slag te kunnen.

Inhoudelijke uitwerking

Het financiële plan geeft ruimte aan de keuzes voor diverse projecten; echter alle keuzes zullen nog  wel inhoudelijk moeten worden uitgewerkt. Daarnaast zal er, om het voorzieningenniveau te kunnen realiseren dat we in Ermelo wensen, een lastenverhoging doorgevoerd moeten worden. Dit is voor het eerst sinds lange tijd.

Het college hoopt dat met het voorliggende plan snel duidelijkheid zal komen voor alle belanghebbenden bij de diverse projecten.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.