HOME  |  Persberichten  |  College kiest voor lange-termijnoplossing Haspel

College kiest voor lange-termijnoplossing Haspel (24-10-2019)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van een verkenning van toekomstscenario’s voor de Haspelstrook gekozen voor een oplossing voor de lange termijn. Het college gaat verplaatsing van de bedrijvigheid aan de Haspel verder onderzoeken. Dit betekent ook dat het college op dit moment niet handhavend op zal treden tegen enkele strijdigheden op het perceel van de Pallet- en Timmerfabriek.

In de afgelopen maanden heeft er op verzoek van de Provincie een verkenning naar toekomstscenario’s voor de Haspel plaatsgevonden. De conclusie van deze verkenning is dat verplaatsing van de bedrijvigheid de beste optie is. Dit zal de komende periode nader uitgewerkt worden. Het college kiest hiermee voor een oplossing voor de lange termijn, waardoor de Haspelstrook ruimtelijk beter ingepast kan worden in de omgeving. Verplaatsing van de bedrijvigheid past ook binnen de toekomstvisie van de gemeenteraad voor dit gebied.

Deze keus houdt wel in, dat er op dit moment niet handhavend wordt opgetreden tegen enkele overtredingen bij de pallet – en timmerfabriek. In het kader van de uitwerking van de verplaatsing van de bedrijvigheid, vindt het college het niet passend nu handhavend op te treden tegen enkele illegale bouwwerken en een bestemmingsplan-overtreding op het perceel.
Hiervoor heeft het college een nieuw besluit genomen op een handhavingsverzoek. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eind juli jongstleden nog aangegeven dat de belangenafweging die het college in een eerder stadium heeft gemaakt, onvolledig was. Nu het college alle betrokken belangen zorgvuldig heeft afgewogen, is de conclusie dat er op dit moment niet handhavend wordt opgetreden.
Er wordt wel toezicht gehouden op de palletopslag en zo nodig handhavend opgetreden. De palletopslag moet te allen tijde voldoen aan de voorwaarden die daar in het verleden uit veiligheidsoverwegingen aan zijn verbonden.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.