HOME  |  Persberichten  |  College biedt jaarstukken 2016 aan Gemeenteraad aan

College biedt jaarstukken 2016 aan Gemeenteraad aan (01-06-2017)

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

ERMELO – Binnenkort biedt het college van burgemeester en wethouders de jaarstukken 2016 aan de gemeenteraad van Ermelo aan. De opdrachten die het college in de begroting van 2016 heeft meegekregen zijn grotendeels uitgevoerd. Een aantal zaken loopt echter nog door in 2017.

Bijzondere aandacht hebben in 2016 het Sociaal Domein en Meerinzicht gehad. Die laatste in verband met het voornemen om het Sociaal Domein ook onder deze gemeenschappelijke regeling te brengen. Financieel is 2016 positief verlopen en eindigt met een cijfermatig voordeel van, afgerond,  € 470.000,00. De zaken die nog doorlopen in 2017 vragen nog een bedrag van € 609.000,00, zodat we spreken van een reëel negatief rekeningsaldo van € 139.000,00


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0341) 56 71 79.