HOME  |  Persberichten  |  College akkoord met gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjepark Ermelo’

College akkoord met gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjepark Ermelo’ (09-12-2019)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag besloten akkoord te gaan met de gewijzigde vaststelling van ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjepark Ermelo’. Het plan aan de Julianalaan, Dennenlaan, Wilhelminalaan en Oranjepark voorziet in de realisatie van in totaal 99 woningen op het voormalige terrein van de Rehoboth, Dillenburg en Oranjepark.

Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) is voornemens om het voormalige terrein van de Rehoboth, Dillenburg en Oranjepark te herontwikkelen tot een omgeving met 99 woningen. Dit in combinatie met het al in aanbouw zijnde zorgcentrum bestaande uit 76 zorgwoningen, een gezondheidscentrum en een buurtkamer. De ontwikkeling wordt ingepast in een parkachtige omgeving en wordt gerealiseerd volgens het Duitse Liebenau-principe, een concept waarbij meergeneratiebuurten en zorgen voor elkaar centraal staat.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjepark Ermelo’ en de daarbij behorende stukken hebben van 28 februari tot en met 11 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen voornoemde termijn kon een ieder een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Op het plan zijn in totaal 17 zienswijzen binnengekomen welke tot enkele aanpassingen hebben geleid. Op 3 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Oranjepark Ermelo hiertoe gewijzigd vastgesteld.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.