HOME  |  Persberichten  |  Bijdrage aan ontwikkeling van educatieve activiteiten van Stichting Schapedrift

Bijdrage aan ontwikkeling van educatieve activiteiten van Stichting Schapedrift (14-06-2019)

Dit item is verlopen op 26-07-2019.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om bij te dragen aan de verbetering en vernieuwing van de educatieve activiteiten van de Stichting Schapedrift. Dit doet zij door een projectsubsidie toe te kennen van €20.000,- voor 2019 en 2020.

Bezoekerscentrum bij de Schaapskooi

Stichting Schapedrift zet zich in voor de instandhouding van de natuurwaarden van de heide en het voortzetten van een cultuurhistorische traditie. Het bezoekerscentrum is het hele jaar geopend en er worden tal van activiteiten en excursies georganiseerd. De schaapskooi en bezoekerscentrum hebben een maatschappelijke en toeristische functie. In het bezoekerscentrum kan het publiek informatie krijgen over de schaapskudde en de Ermelosche Heide.

Verbetering en vernieuwing

In 2018 heeft de stichting Schapedrift een projectplan opgesteld. Een onderdeel daarvan is het verbeteren en vernieuwen van de educatieve activiteiten. De verouderde onderdelen bleken niet meer te voldoen. De educatieve activiteiten zijn herzien en waar mogelijk uitgebreid. Daarbij zijn nieuwe digitale mogelijkheden gebruikt.

Het college van burgemeester en wethouders hecht waarde aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Ermelo voor bewoners en bezoekers en wil bijdragen aan de educatieve en culturele vorming, specifiek voor kinderen, maar ook voor andere bezoekers.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via (085)110 82 46.