HOME  |  Persberichten  |  Bibliotheek mogelijk definitief in gemeentehuis

Bibliotheek mogelijk definitief in gemeentehuis (12-04-2018)

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de bibliotheek definitief in het gemeentehuis te behouden. Onder voorwaarden blijkt dit mogelijk. Velen vinden dat de bibliotheek op zijn, nu nog tijdelijke, plek in het gemeentehuis prima zit en dat er hierdoor duidelijk meer reuring is in zowel de publiekshal als in de bibliotheek. 

Het college stelt dit voor na een onderzoek naar meer synergie tussen het gemeentehuis en De Dialoog. De vraag was waar ruimten beter benut of multifunctioneel gebruikt kunnen worden zodat de totale ruimtebehoefte in de gemeentelijke gebouwen aan het Raadhuisplein kleiner wordt. Op termijn is de bedoeling dat er meer inhoudelijke afstemming tussen de verschillende partijen in de gebouwen ontstaat. 

Door de bibliotheek, het streekarchivariaat en het steunpunt van de politie in het gemeentehuis te behouden neemt de druk op De Dialoog en aangrenzende panden af en ontstaat ruimte voor een andere inrichting. Voor de gemeentelijke panden De Dialoog, Pinel, Plaza en Stationsstraat 118 heeft het college scenario's laten ontwikkelen waarover de gemeenteraad in de komende raadsperiode kan besluiten.

Een voorwaarde is dat ter compensatie de bovenhal van het gemeentehuis omgevormd wordt naar een openbaar samenwerk- en vergadergebied waar, naast medewerkers van de gemeente, ook andere partijen gebruik van kunnen maken. De ontmoeting en het gesprek staan in dit openbare gebied centraal. Mogelijk ook buiten kantoortijden. Als de bibliotheek op haar huidige plek blijft zitten moet vooruitlopend op De Dialoog ook het publieke gedeelte van het gemeentehuis (o.a. bibliotheek en publiekshal) alvast verduurzaamd worden.
Het college vraagt hiervoor budgetten. Ook de verduurzaming en multifunctionele herinrichting van de raadszaal en de trouwzaal in het gemeentehuis behoren tot de gevonden synergiemogelijkheden waarover de gemeenteraad kan besluiten.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mylène van Setten , team communicatie Ermelo  (085) 110 82 43.