HOME  |  Persberichten  |  Bestemmingsplan De Driehoek richting vaststelling

Bestemmingsplan De Driehoek richting vaststelling (03-11-2017)

Dit item is verlopen op 01-12-2017.

ERMELO –Van 18 mei tot en met 28 juni heeft het ontwerpbestemmingsplan De Driehoek ter inzage gelegen. Op dit bestemmingsplan zijn 36 zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn beoordeeld en van een reactie voorzien. Naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve is het bestemmingsplan gewijzigd. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het bestemmingsplan De Driehoek ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

De Driehoek is het gebied tussen de Fokko Kortlanglaan, Julianalaan en Kolbaanweg. In het plangebied wordt op diverse locaties de mogelijkheid geboden om woningen te bouwen en krijgen enkele bedrijven beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in groen, zodat alles ook landschappelijk goed wordt ingepast.

De grootste wijziging is dat er nader onderzoek is uitgevoerd naar de verkeerseffecten van de ontwikkelingen binnen De Driehoek op de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat het ontwikkelen van De Driehoek zorgt voor een beperkte toename van het verkeer in Ermelo. De groei van het verkeer door de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan is dermate gering dat de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving goed blijft. De toelichting is op dit aspect nader aangevuld.

Voor het plangebied gelden meerdere oudere bestemmingsplannen, deels nog vastgesteld in de jaren 70. Deze voldoen niet meer aan de huidige wet- en regelgeving, het actuele beleid en de huidige maatschappelijke omgeving. Met het nieuwe bestemmingsplan maken we een kwaliteitsslag voor het gebied.

/////////////////////////////

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 0341-567348