HOME  |  Persberichten  |  Beleid voor Bed & Breakfast verruimt mogelijkheden

Beleid voor Bed & Breakfast verruimt mogelijkheden (18-05-2017)

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

ERMELO - De gemeente heeft onlangs beleid geformuleerd voor het oprichten van een Bed & Breakfast in Ermelo, waarbij de mogelijkheden hiervoor zijn verruimd. De populariteit voor het starten van een Bed & Breakfast in of bij een woning neemt toe, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar ook het streven van de gemeente om een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod in de verblijfsrecreatie te realiseren, hebben geleid tot het uitbreiden van de mogelijkheden.

Tot nu toe was er geen gemeentebreed beleid, maar wel een soort vuistregel ontstaan die niet veel ruimte bood voor de start van een B&B. Met de nieuwe beleidsnotitie wordt het mogelijk om bij een woning binnen de gemeente Ermelo een B&B voorziening te realiseren, waarbij wordt gekeken naar voorwaarden van planologische en ruimtelijke aard, maar ook naar relevante wet- en regelgeving op dit gebied.

De omvang van de B&B dient altijd ondergeschikt te blijven aan de woonfunctie. Er zit ook een maximum aan oppervlakte, aantal kamers en aantal personen aan vast. Onderstaande tabel geeft dit weer:

Binnen bebouwde kom (perceel < 1.000 m2) Binnen bebouwde kom (perceel > 1.000 m2) Buiten bebouwde kom
Maximaal percentage bruto vloeroppervlakte  30% 30% 30%
Maximale oppervlakte in de woning, aangebouwde en vrijstaande bijbehorende bouwwerken 80 m2 100 m2 120 m2
Maximaal aantal gastenkamers 2 3 5
Maximaal aantal personen 5 6 10

In de gemeente Ermelo zijn er op dit moment naar schatting zo’n 20 Bed and Breakfasts.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0341) 56 73 48.