HOME  |  Persberichten  |  Begroting gemeente Ermelo 2017 weer sluitend

Begroting gemeente Ermelo 2017 weer sluitend (03-10-2016)

Dit item is verlopen op 31-10-2016.

Persbericht

Besluiten nieuwe investeringen uitgesteld voor integrale afweging.

ERMELO – Het college van b&w heeft de Programmabegroting 2017-2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting voor 2017 is wederom sluitend en biedt een positief financieel vooruitzicht. In de begroting is echter een aantal te voorziene grotere projecten niet meegenomen, omdat het college deze maand besloten heeft een integrale afweging te willen maken in de besluitvorming rondom deze projecten. Leidend hierin is het financieel gezond houden van onze gemeente met een zo optimaal mogelijke ambitieverwezenlijking.

De ambities van de gemeente Ermelo zijn groot. Te denken valt hierbij aan plannen rondom de sportvoorziening Calluna en de ambities voor het Huis voor Bestuur en Cultuur. Daarnaast zijn er nog meerdere middelgrote en grote projectvoorstellen die eveneens bijdragen aan de groei van Ermelo. Op dit moment zijn de wensen groter dan het budget en acht het College het dan ook van belang keuzes hierin integraal te benaderen. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk gedacht, waardoor definitieve besluitvorming op een aantal projecten nog even op zich laat wachten.

Op dit moment worden er diverse scenario’s uitgewerkt waarbij prioritering op basis van ambitie, tijd en financiën met elkaar worden vergeleken. De verwachting is dat deze eind 2016 een meer integraal inzicht zullen geven. Vast staat dat de besluitvorming uiterlijk in de Kadernota 2018 zal neerslaan. De Kadernota wordt uiterlijk in juni van 2017 vastgesteld.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.