HOME  |  Persberichten  |  Arrest Hoge Raad inzake belasting op recreatiewoningen krijgt vanaf 2017 structureel consequenties

Arrest Hoge Raad inzake belasting op recreatiewoningen krijgt vanaf 2017 structureel consequenties (21-11-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

ERMELO - Het arrest van de Hoge Raad inzake Camping De Haeghehorst, waarbij de gemeente Ermelo op 16 september jl. in het ongelijk is gesteld, heeft nauwelijks financiële gevolgen voor de gemeente in de periode 2014-2016.

De wet stelt dat belastingaanslagen, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van bezwaar, onherroepelijk zijn. Hier kan dan ook niet op teruggekomen worden na een gerechtelijke uitspraak. Daarom zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Ermelo voor 2014-2016 zeer beperkt.

Vanaf 2017 heeft de uitspraak wel gevolgen voor gelijksoortige parken. Vakantieparken waarop woningen staan die naar aard en inrichting bestemd en geschikt zijn om als woning te dienen, moeten als woningen worden aangemerkt, ook als permanente bewoning niet toegestaan is. De gebruikersbelasting vervalt daarom en voor de eigenarenbelasting geldt het woningtarief. Voor 2017 en verder betekent dit voor de gemeente Ermelo een jaarlijks nadeel in de belastingopbrengsten van ongeveer € 95.000,00. Ook is het mogelijk dat bovenstaande gevolgen gaat hebben voor de hoogte van de riool- en afvalstoffenheffing. Voor 2017 is dat sowieso nog niet het geval, maar wellicht wel voor 2018 en verder. Met het vaststellen van de begroting 2018 zal nog een aantal keuzes moeten worden gemaakt, waar we als gemeente ons de komende maanden over gaan buigen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.