HOME  |  Persberichten  |  Apart bestemmingsplan voor verhuizing tuincentrum naar De Driehoek

Apart bestemmingsplan voor verhuizing tuincentrum naar De Driehoek (09-03-2017)

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een apart bestemmingplan op te stellen ten behoeve van de verplaatsing van tuincentrum De Struukakkers aan de Struikakkers 23 naar het gebied van de Driehoek. Het huidige voorontwerpbestemmingsplan De Driehoek en Struikakkers 23 heeft vertraging opgelopen als gevolg van ingediende inspraakreacties en gewijzigde en nieuwe initiatieven.

De verplaatsing van het tuincentrum uit de kom is van belang, omdat hiermee een verbetering van het woon- en leefklimaat wordt bereikt in het centrum van Ermelo. Het tuincentrum ligt momenteel midden in een woonwijk. Op deze locatie zullen woningen worden gerealiseerd, wat beter aansluit op deze omgeving; het zal zorgen voor minder hinder ten aanzien van geluid en verkeer en daarmee voor een beter woon- en leefklimaat.

Indien het niet separaat wordt opgepakt (buiten het oorspronkelijke bestemmingsplan om) wordt het voor tuincentrum onmogelijk om uit het centrum van Ermelo naar het gebied De Driehoek te verhuizen. Dat heeft o.a. te maken met financieringsafspraken die het tuincentrum heeft gemaakt voor de nieuwbouw, de verhuizing en de voortzetting van het bedrijf. Ook de beoogde woningbouw op de huidige locatie van het tuincentrum is dan niet meer mogelijk.

Het huidige voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op twee gebieden: De Driehoek en Struikakkers 23. De Driehoek is het gebied tussen de Fokko Kortlanglaan, Julianalaan en Kolbaanweg.
Struikakkers 23 is gelegen in de kern Ermelo en is opgenomen in dit bestemmingsplan in verband met de verplaatsing van het daar gevestigde tuincentrum naar De Driehoek.

Gezien het belang van de verplaatsing van het tuincentrum uit het centrum van Ermelo, het belang van woningbouw in het centrum en de financiering die hiermee gemoeid gaat is het noodzakelijk een knip te maken tussen deze twee gebieden en hiervoor twee aparte bestemmingplannen vast te stellen. Vanaf 8 maart zal het ontwerpbestemmingsplan voor het tuincentrum ter inzage worden gelegd.

Ook de wijzigingen aan bestemmingsplan De Driehoek worden gelijktijdig opgepakt. Aangezien dit meer werk betreft zal dit plan later ter inzage worden gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan zal op 18 mei 2017 ter inzage worden gelegd. De beoogde vaststelling van het plan vindt plaats in oktober 2017.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 06 12 06 61 04.