HOME  |  Persberichten  |  Analyse woningbouwprogramma

Analyse woningbouwprogramma (11-01-2018)

Dit item is verlopen op 28-02-2018.

Meer woningen in de planning,  maar afwijkingen in de verhouding huur/koop en prijsklassen.

ERMELO - Eind 2015 heeft de gemeente Ermelo een indicatief woningbouwprogramma opgesteld. Het doel hiervan is te zorgen dat er voldoende woningen in Ermelo worden gebouwd voor verschillende doelgroepen. In het woningbouwprogramma is vastgelegd welk deel van de te bouwen woningen moet bestaan uit huur-en koopwoningen, hoeveel eengezinswoningen er gebouwd moeten worden en in welke prijsklasse. Tweemaal per jaar  wordt de stand van zaken geanalyseerd. Medio september 2017 vond de meest recente analyse plaats, waaruit blijkt dat er op onderdelen afwijkingen zijn van het beoogde woningbouwprogramma.

Eén van de uitkomsten is dat het aantal geplande nieuwbouwwoningen licht hoger is dan de afspraken die regionaal en lokaal zijn gemaakt. De verdeling van het woningtype naar eengezinswoningen of gestapelde bouw komt redelijk overeen met wat wordt beoogd. Het aandeel koopwoningen in de planning is hoger dan in het indicatieve programma wordt aangegeven en daardoor is het aantal huurwoningen vanzelfsprekend lager. Ook in de prijsklassen is een afwijking zichtbaar: er zijn relatief meer woningen in het duurdere segment gepland. Dit geldt voor zowel koop als huur.

Hoewel afwijking van het woningbouwprogramma kan leiden tot tekorten of overschotten, is er reden om aan te nemen dat de uitbreidingsbehoefte zoals die in 2013-2014 is berekend, aan de krappe kant is. Daarom wordt in eerste instantie nu bijgestuurd op kwalitatieve invulling van het programma (huur/koop, eengezinswoningen of gestapelde bouw, prijsklassen) en minder op het aantal woningen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.