HOME  |  Persberichten  |  Ambassadeur duurzame ontwikkeling bedrijven

Ambassadeur duurzame ontwikkeling bedrijven (26-01-2017)

Dit item is verlopen op 28-03-2017.

Met ingang van 2017 is de heer H. (Herman) Bolhuis aangesteld als ambassadeur duurzame ontwikkeling bedrijven. Zijn huidige werkzaamheden als ambassadeur werkgeversdienst-verlening voor re-integratie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn uitgebreid met duurzaamheid. Door deze werkzaamheden te combineren wordt zijn bestaande netwerk optimaal benut en komen sociale, maatschappelijke en duurzame doelstellingen samen.

De gemeente, inwoners en bedrijfsleven zullen samen moeten optrekken om de nodige vaart te krijgen in de ambitie van Ermelo om energieneutraal te worden in 2030 en klimaatneutraal in 2035. Om deze versnelling te verkrijgen moeten deuren van bedrijven worden geopend voor duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan deze klimaatdoelstellingen. Het toevoegen van duurzaamheid aan het ambassadeurschap geeft hieraan een extra impuls.

Herman Bolhuis is door zijn werkzaamheden als ambassadeur in het sociaal domein al bekend met het lokale bedrijfsleven. Hij weet wat er leeft en kan hier verder op inspelen door ondernemers te mobiliseren en te stimuleren in het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en bedrijfsgebouwen. Maar ook door te helpen de samenwerking met andere partners te zoeken en waar mogelijk vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door gezamenlijk actief deel te nemen aan programma’s voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Herman Bolhuis zet ook zijn werk voort bij Samen Werkend Ermelo als ambassadeur op het gebied van re-integratie en maatschappelijke verantwoord ondernemen. In deze hoedanigheid zet hij zich in door werkgevers te stimuleren werkplaatsen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2017 wordt er extra aandacht gevraagd aan bedrijven die bereid zijn plaatsen ter beschikking te stellen voor werkzoekende jongeren en mensen met een beperking. Dit vanwege de toenemende aanmeldingen van werkzoekenden bij de Sociale Dienst Veluwerand (SDV) en het groeiend aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als we met elkaar, gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties, de handen ineen slaan en bereid zijn samen te werken is het mogelijk ervoor te zorgen dat iedereen in onze maatschappij kan meedoen en meewerken. Hierbij speelt de ambassadeur duurzame ontwikkeling een belangrijke verbindende rol.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans (0341) 56 71 79.