HOME  |  Persberichten  |  Algemene subsidieverordening Ermelo 2019

Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 (11-02-2019)

Dit item is verlopen op 31-03-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari ingestemd met de Algemene Subsidieverordening Ermelo 2019.  Deze gaat naar de gemeenteraad met het verzoek dit  vast te stellen. Na vaststelling door de raad en publicatie in het elektronisch gemeenteblad treedt de verordening in werking.  Daarnaast  is de Subsidieregeling Culturele Evenementen 2020 vastgesteld.  Deze vervangt de verouderde subsidieregeling Amateurkunst gemeente Ermelo 2015.

Vernieuwde subsidieverordening

In de vernieuwde subsidieverordening zijn de aanbevelingen van de rekenkamercommissie meegenomen. In de vernieuwde verordening is veel aandacht voor het doel waarvoor de subsidie wordt verleend. Er wordt niet alleen meer gekeken of de afgesproken activiteiten uitgevoerd zijn. De subsidieontvanger moet ook aantonen dat de activiteiten effectief zijn geweest en de gestelde doelen behaald zijn. Ook is de  verordening aangepast aan Europese regels, met name om te voorkomen dat subsidies aan commerciële instellingen gezien worden als verboden staatssteun waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat. Nieuw is dat subsidies gekort kunnen worden als een ontvangende organisatie een te hoge vermogensreserve opbouwt van de subsidie en dus van gemeenschapsgeld. Aan de andere kant is een beperkte vorming van een algemene reserve wenselijk voor een gezonde bedrijfsvoering.

Subsidieregeling culturele evenementen Ermelo

In de nieuwe subsidieregeling Culturele Evenementen Ermelo zijn meer activiteiten toegestaan dan alleen uitvoeringen of voorstellingen van amateurkunst in de theaterzaal van de Dialoog. Ook op andere locaties in Ermelo zijn nu activiteiten mogelijk. Er zijn ook meerdere vormen van financiering opgenomen zoals crowdfunding. Commerciële activiteiten blijven uitgesloten van subsidie. Om te voorkomen dat het subsidieplafond bereikt wordt in de eerste helft van het jaar, worden er twee perioden ingevoerd waarin aanvragen kunnen worden ingediend. Omdat we zorgvuldig willen communiceren over de nieuwe indieningstermijnen gaat de nieuwe subsidieregeling Culturele Evenementen in per 1 januari 2020.

Ingangsdatum na instemming gemeenteraad

De Algemene subsidieverordening treedt in werking nadat de raad heeft ingestemd, de verordening officieel bekend is gemaakt in het elektronische gemeenteblad en de huidige subsidieontvangers zijn geïnformeerd over de wijzigingen. De verordening wordt ook gepubliceerd op de gemeentepagina in het Ermelo’s Weekblad en op de website van de gemeente Ermelo.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, projectcommunicatieadviseur via telefoonnummer 085 110 82 65.