HOME  |  Persberichten  |  Afwegingskader voor woningbouwplannen

Afwegingskader voor woningbouwplannen (13-09-2018)

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders wil meer grip krijgen op de ontwikkeling van woningbouw wat betreft de omvang, invulling en realisatietermijn in Ermelo. Hoewel er op dit moment meer dan genoeg woningen in de ‘pijplijn’ zitten, sluit de invulling van deze nieuwbouw niet helemaal aan op de Ermelose behoefte.  Wat er nu gepland staat zijn vooral dure en middeldure eengezinskoopwoningen. Echter, er is ook behoefte aan sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en appartementen, die nu  zijn ondervertegenwoordigd in ons bouwprogramma.

Om meer grip te krijgen wil zij in gesprek met de commissie infrastructuur en ruimte over het opstellen van een afwegingskader voor woningbouwplannen.

Twee maal per jaar wordt in kaart gebracht hoe de woningbouwplannen binnen de gemeente Ermelo zich verhouden tot het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op het gebied van wonen en bouwen.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.