HOME  |  Persberichten  |  Advies voor duurzame nieuwbouw Calluna

Advies voor duurzame nieuwbouw Calluna (24-05-2017)

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft een advies aan de gemeenteraad uitgebracht over de toekomst van sportaccommodatie Calluna. Voorstel is om niet te gaan renoveren maar een nieuw zwembad en sporthal te bouwen op de locatie De Zanderij. Bij deze nieuwbouw wordt uitgegaan van een zogenaamd sport- en doelgroepenbad (basisvariant) en een sporthal met een pluspakket dat ook geschikt is voor de turnsport. Bij de nieuwbouw zal worden geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen wat een energieneutrale accommodatie zal opleveren.

Met de keuze voor deze variant, sluit het college aan bij haar collegeprogramma en de ontwerp-kadernota en wordt als meest passend en haalbaar gezien. Het pluspakket voor de sporthal is onder voorwaarde van medefinanciering door sportvereniging Sparta aan de basisinrichting.

Daarnaast wordt er, vooruitlopend op een integrale visie op beheer en exploitatie van sportvoorzieningen in Ermelo en te verwachten nieuwe fiscale wetgeving, een principebesluit genomen tot externe verzelfstandiging van het beheer en exploitatie van Calluna.

Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de gemeenteraad op 5 juli.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0341) 56 73 48.