HOME  |  Persberichten  |  Actualisatie wegenbeheerplan verbetert fietspaden en verhoogt kwaliteit van wegennet

Actualisatie wegenbeheerplan verbetert fietspaden en verhoogt kwaliteit van wegennet (31-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een actualisatie van het wegenbeheerplan voor de jaren 2018-2022 en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. De aanpak van met name de fietspaden in de gemeente Ermelo vormt een belangrijk punt alsook het omhoog brengen van het kwaliteitsniveau van de wegen in zijn totaliteit.

Eens in de vijf jaar wordt het wegenbeheerplan geactualiseerd. Met als doel inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit en onderhoudsbehoefte van de verharde wegen. Hierbij wordt ook gekeken naar financiële risico’s die dit met zich meebrengt voor de korte en langere termijn.

In de periode 2009-2017 is er bezuinigd, waardoor wegen en fietspaden onderhouden worden op kwaliteitsniveau C. De kwaliteit van diverse wegen en fietspaden is hierdoor zichtbaar achteruit gegaan. Met name fietspaden scoren in 62% van de gevallen onvoldoende.  In het nieuwe plan staan voorstellen om recreatieve fietspaden te verbreden en te verbeteren.  Verder heeft de gemeente de ambitie om het kwaliteitsniveau van de huidige wegen weer naar niveau B te brengen (CROW-richtlijn) en in het centrum  naar niveau A.

De gemeente wil werkzaamheden aan wegen integraler gaan oppakken. Dit betekent bijvoorbeeld werken aan de weg op het moment dat er ook rioleringswerkzaamheden plaatsvinden. Dit is efficiënt en veroorzaakt minder momenten van overlast voor weggebruikers. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gebiedsgericht gewerkt.

De ambities van de gemeente Ermelo zien we ook terug in het wegenbeheerplan: duurzaamheid, innovatie en klimaatbestendigheid.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.