HOME  |  Persberichten  |  Aanpak verkeerssituatie Julianalaan richting Stationsstraat en gebied ’t Weitje

Aanpak verkeerssituatie Julianalaan richting Stationsstraat en gebied ’t Weitje (11-02-2019)

Dit item is verlopen op 31-03-2019.

ERMELO –Het college van burgemeester en wethouders wil de komende tijd concrete stappen gaan zetten naar een toekomstbestendige verbeterde verkeerssituatie voor de verkeersstroom vanaf de Julianalaan richting Stationsstraat en het aangrenzende gebied van ’t Weitje, Hiervoor zullen nog gesprekken plaatsvinden met inwoners en belanghebbenden; de nieuwe situatie ligt namelijk nog niet vast. Wel wil het college alvast enkele voorbereidende maatregelen nemen die tegelijkertijd de huidige verkeerssituatie alvast ten goede komen. Daarom is besloten om een groot deel van de bestaande bomen te kappen. Het is wel de bedoeling daar weer nieuwe – forse – bomen voor terug te plaatsen, als er meer duidelijkheid is over het hoe de Julianalaan en aangrenzend gebied er gaat uitzien.

Voorafgaand aan het besluit voor de bomenkap zijn onderzoeken uitgevoerd. De bomen vallen onder de groenstructuur en daarom is gekeken hoe gezond de bomen zijn en of verplaatsing mogelijk is en of behoud het gehele plan waard is. Op basis van de onderzoeken is onderstaande afbeelding opgesteld. De herplant past in de lijn zoals deze is toegepast bij fase 3 aan de zijde Stationsstraat.

Bewoners, bedrijven en organisaties worden op een later moment uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van Julianalaan en omgeving ’t Weitje, wat aansluit om bovengenoemde ontwikkelingen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.

Bijgevoegde afbeelding is de indicatieve inrichting fase 3/Julianalaan waarbij voor linde 2 nog een bestemming wordt gezocht.