HOME  |  Persberichten  |  Aanpak bedrijventerrein moet leiden tot verkeersveilig, vitaal en duurzaam Kerkdennen

Aanpak bedrijventerrein moet leiden tot verkeersveilig, vitaal en duurzaam Kerkdennen (31-08-2017)

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

ERMELO – Op 29 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders besloten over de notitie ‘Uitwerking Verkleuring Kerkdennen’, waarin het toekomstig wensbeeld van het bedrijventerrein nader wordt uitgewerkt. Drie pijlers vormen hierbij de basis: verkeersveiligheid, vitaliteit (revitalisering) en duurzaamheid (energie en arbeid).

In de structuurvisie, waarin de toekomst van de gemeente Ermelo tot 2025 belegd is, is vastgelegd dat het bedrijventerrein Kerkdennen een bedrijventerrein blijft. Ook bij het vaststellen van het Bestemmingsplan Kom in 2012 is dat bekrachtigd. De gemeente zoekt wel nadrukkelijk naar lichte bedrijvigheid, waar ook al langere tijd vorm aan wordt gegeven. Denk hierbij aan de vestiging van een meubelmaker, een muziekschool en de BONI. Door het aantrekkelijk houden van Kerkdennen kunnen we deze beweging naar lichte bedrijvigheid voortzetten.

In een eerdere verkenning voor het wensbeeld werd duidelijk dat het verbeteren van de verkeersveiligheid op en rond Kerkdennen een belangrijk element is. Onderdeel daarvan is ook een goede verkeersafwikkeling naar het rijkswegennet. Daarbij moet het terrein toekomstbestendig zijn en qua karakter passen bij Ermelo. Er is ruimte voor diverse goede mogelijkheden voor bestaande en nieuwe ondernemers, waarbij het geschikt is voor een aantal grotere en vele kleine bedrijven, zodat voldaan wordt aan het inzicht dat grote ondernemers een terrein ‘dragen’ en levendig houden. Een en ander laat zich samenvatten als een gebied met een kwalitatief betere uitstraling en verminderde overlast voor de directe omgeving, wat resulteert in een goed functionerend bedrijventerrein met tevreden ondernemers en gericht op lokale ondernemers.

De ambitie is er om tenminste de helft van de bedrijven te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam te laten zijn binnen hun bedrijf. Kerkdennen is een bedrijventerrein met veel reeds aanwezige potenties die enige aandacht verdienen om te worden versterkt. Tot slot moet Kerkdennen een terrein worden met meerdere ondernemers  die duurzame initiatieven op het gebied van arbeid en energie ontwikkelen, wat weer navolging krijgt.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0341) 56 73 48.