HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

  (26-03-2020)

  Forse beperkingen voor Veluwse- en Achterhoekse recreatiesector.

 • Geen dagelijkse update GGD NOG

  (17-03-2020)

  Vanaf nu geeft de GGD NOG geen dagelijkse update meer van het aantal besmettingen in de regio NOG. Door het veranderde testbeleid is de dagelijkse update geen complete weergave meer. Het aantal besmettingen geven zij door aan het RIVM.  Zij maken daarmee een overzicht voor heel Nederland. 

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

  (17-03-2020)

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

 • College van B&W ziet af van opwaardering Oude Telgterweg

  (16-03-2020)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders besluit af te zien van opwaardering van de Oude Telgterweg. Door de huidige stikstofcrisis is opwaardering naar een 50 km/uur weg niet mogelijk. De weg blijft dus een 30 km/uur weg. Wel heeft het college besloten een onderzoek te laten doen naar de vraag of de bestaande fietsvoorzieningen toereikend zijn.

 • Danszaal in nieuw sportcentrum niet mogelijk

  (16-03-2020)

  ERMELO – Een uitbreiding van het Nieuwe Sportcentrum Ermelo met een multifunctionele danszaal is uitgebreid onderzocht, maar kan binnen de financiële uitgangspunten niet worden gerealiseerd. Tot deze conclusie komt het college van burgemeester en wethouders na gedegen onderzoek naar de consequenties voor de investering en de financiële exploitatie van een extra danszaal.

 • College van B&W stelt gemeenteraad verbeteringen hondenvoorzieningen voor

  (16-03-2020)

  ERMELO – Het college van burgemeesters en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om een aantal maatregelen te nemen ter verbetering van de voorzieningen voor honden.  Het gaat onder andere om het plaatsen van meer afvalbakken, betere informatievoorziening en het vaker blijven inzetten van de poepzuiger. Dit zijn de belangrijkste verbeterpunten die komen uit de enquête die de gemeente vorig jaar hield onder hondenbezitters.

 • Drie inwoners van de gemeente Ermelo besmet met coronavirus

  (15-03-2020)

  ERMELO – Bij drie inwoners van de gemeente Ermelo is besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld.

 • Inwoner van de gemeente Ermelo besmet met coronavirus

  (14-03-2020)
  ERMELO – Bij een inwoner van de gemeente Ermelo is een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld.
 • Twee nieuwe besmettingen met coronavirus in gemeente Ermelo

  (11-03-2020)

  ERMELO – Bij twee inwoners van de gemeente Ermelo is vandaag besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Bij één van deze patiënten bestaat een link met Italië. De patiënten zitten in thuisisolatie.

 • Inwoner gemeente Ermelo besmet met het coronavirus 

  (09-03-2020)

  ERMELO – Bij een inwoner van de gemeente Ermelo is besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Bij deze persoon bestaat een link met een eerder in Nederland gevonden patiënt. De patiënt zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed.

 • Verzoek financiële ondersteuning participatie zonnepark Schaapsdijk geen optie voor gemeente

  (02-03-2020)

  ERMELO - Het college van B&W besluit energiecoöperatie Veluwe-Energie niet financieel te ondersteunen voor het verwerven van aandelen in het project Schaapsdijk. De coöperatie had de gemeente hierom verzocht. De gemeente vindt dit echter geen haalbare optie.

 • Nieuwe, duurzame voertuigen voor buitendienst gemeente

  (27-01-2020)

  ERMELO – De gemeente Ermelo vervangt alle voertuigen van team wijkservice, de buitendienst van de gemeente. De nieuwe voertuigen zijn duurzaam en dus veel minder vervuilend voor het milieu. Het wagenpark krijgt ook een nieuw uiterlijk. Op woensdag 22 januari gaven wethouder Vogelsang en gemeentesecretaris Aldrik Westrate de sleutel van een nieuwe wagen symbolisch aan teamleider Juan Kamphuis.

 • Gemeentelijke organisatie werkt met CO2-prestatieladder

  (26-11-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om te werken aan de reductie van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie en hiervoor te werken met het instrument CO2-prestatieladder. Met de CO2-prestatieladder krijgt de gemeente Ermelo inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Om deze uitstoot te verminderen is een doelstelling opgesteld met maatregelen om deze doelstelling te halen.

 • Regionale startnotitie voor duurzame elektriciteit vastgesteld

  (26-11-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders stelt de bestuurlijke startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe vast. In de RES beschrijft de regio Noord-Veluwe hoeveel duurzame elektriciteit zij kan en wil opwekken in 2030 en op welke locaties. In de startnotitie staan afspraken over hoe wordt samengewerkt aan de RES. De notitie wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Tussenvonnis in zaak openstelling Prins Hendriklaan

  (29-05-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State inzake de Prins Hendriklaan. Deze heeft geresulteerd in een tussenuitspraak. Het komt erop neer dat het college in haar recht staat om de Prins Hendriklaan open te stellen. De rechter is echter ook van mening dat het college nog onvoldoende aandacht heeft besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling. Dit is de reden voor het tussenvonnis.

 • Gedeputeerde Staten doet voorstel aan Provinciale Staten: óók 5 miljoen subsidie voor Ermelo

  (24-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders is bijzonder blij met het voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft gedaan om ook Ermelo 5 miljoen euro subsidie toe te kennen in het kader van de Gelderse proeftuin.  Ermelo heeft met één puntje afstand van Arnhem de een-na-hoogste score gekregen. “Daar zijn we natuurlijk al enorm trots op”, reageert wethouder Van der Velden.

 • Nieuw bestemmingsplan voor Ermelose recreatieterreinen in de maak

  (13-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de mee te werken aan de aanpak om het bestemmingsplan voor recreatieterreinen ‘te versoepelen’, zodat er meer maatwerk mogelijk is en regels minder belemmerend gaan werken. Dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, moeten meer duidelijkheid gaan geven en ontwikkelingen in het kader van (re)vitalisering van recreatieterrein bespoedigen.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

Archief