HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Ermelo West start met proefproject “Ik doe GF gewoon apart!”

  (10-10-2017)

  ERMELO - Samen met zo’n 100 huishoudens uit wijk West in Ermelo wordt de proef ‘Ik doe GF gewoon apart!’ gehouden. De proef met groente- en fruitafval heeft als doel om de gescheiden inzameling van groente- en fruitafval te verhogen, het groente- en fruitafval hoogwaardig te verwerken en zo grondstoffen, geld en milieu te besparen. De proef wordt in de maanden oktober, november en december 2017 uitgevoerd.

 • Programmabegroting 2018 – 2021

  (05-10-2017)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de Programmabegroting 2018-2021 vastgesteld. Vóór 15 november 2017 moet de Programmabegroting 2018-2021 door de raad zijn vastgesteld én zijn aangeboden aan de provincie Gelderland en het CBS.

 • Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking in Ermelo

  (28-09-2017)

  ERMELO - Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders de rapportage “Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking” vastgesteld. Met deze rapportage kan een start gemaakt worden met projecten op het gebied van windenergie, zonneparken en biomassa. Deze opwek van duurzame energie in Ermelo is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de ambitie van de gemeente Ermelo om in 2030 energieneutraal te zijn.

 • Nieuwe groenvisie voor gemeente Ermelo

  (28-09-2017)

  ERMELO - Deze week is de nieuw opgestelde groenvisie van de gemeente Ermelo door het college van burgemeester en wethouders positief ontvangen. Deze visie beschrijft voor de komende 10 jaar hoe er wordt omgegaan met alle vormen van groen en bijbehorende facetten binnen de grenzen van onze gemeente. De groenvisie is tot stand gekomen door een interactieve aanpak met inwoners, organisaties, experts en raadsleden, waardoor een breed gedragen pallet aan belangrijke onderwerpen kon worden meegenomen.

 • Ermelo gaat voor glasvezel in buitengebied

  (14-09-2017)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met de ondertekening van het convenant Glasvezel Buitengebied Noord- en Oost-Veluwe door de gemeente Ermelo. Met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Ermelo wordt de digitale bereikbaarheid, met in het bijzonder dus ook die van recreatieterreinen, sterk verbeterd. Dit is ook één van de speerpunten van dit college.

 • Concrete maatregelen voor parkeerproblemen op zeven locaties

  (14-09-2017)

  ERMELO – De gemeente Ermelo gaat op zeven locaties in Ermelo aan de slag met concrete maatregelen om parkeerproblemen op te lossen. Dit kan zijn door het creëren van extra parkeerplaatsen, maar ook door het wijzigen van de bestaande parkeersituatie, waardoor het probleem wordt verholpen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

 • Bestemmingsplan De Driesprong ter vaststelling naar gemeenteraad

  (07-09-2017)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag besloten het bestemmingsplan De Driesprong ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit bestemmingsplan is de basis voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met maximaal 73 woningen. Het gaat hier om het gebied tussen de Hamburgerweg, Van Strijlandweg, Oude Telgterweg en Heidelaan.

 • Masterplan voor nieuwbouw van (zorg)woningen en voorzieningen

  (07-09-2017)

  ERMELO – Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark. Dit plan vormt de basis voor de ontwikkeling van woningen op de terreinen. Het  plan biedt een kader voor de ontwikkeling van een zorgcomplex voor zestig 24-uurs zorgwoningen en een woongebied voor verschillende doelgroepen (sociale huur, goedkope, middeldure en dure koop- en huurwoningen) op het Dillenburgterrein. Zorgen voor elkaar staat centraal bij de ontwikkeling van dit gebied.

Archief