HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Tactisch plan Sport als antwoord op ‘hoe-vraag’ sportvisie

  (14-12-2017)

  ERMELO - Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze week positief besloten over het tactisch plan Sport “Heel Ermelo Beweegt 2017-2021”.  Dit plan bevat een uitwerking van de sportvisie van Ermelo en geeft antwoord op ‘hoe’ we invulling willen gaan geven aan die sportvisie. Het tactisch plan laat zien dat sport als een middel kan worden ingezet binnen onder andere het gezondheidsbeleid en het sociaal domein en beschrijft de activiteiten die de komende jaren nodig zijn om de gewenste effecten per beleidsterrein te realiseren.

 • Gemeente gaat samen met buurtvereniging Speuld plan voor tweezijdig fietspad Speuld uitwerken

  (14-12-2017)

  ERMELO - Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een plan voor een tweezijdig fietspad in Speuld uit te werken. Dit plan moet een veilige fietsverbinding langs de Garderenseweg tot aan de rotonde met de N302 opleveren.

 • Werkzaamheden in het bos achter camping De Haeghehorst

  (14-12-2017)

  ERMELO - Op 18 december start de gemeente in het bos achter camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan met het verwijderen van bomen en struikgewas. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de uitbreiding van de camping, waarover in het voorjaar van 2017 door de gemeenteraad is besloten. De boswerkzaamheden kunnen gepaard gaan met enige hinder en overlast. Uit veiligheidsoverwegingen worden gedeelten van het bos afgezet.

 • Energie opwekken via de daken Ermelose scholen

  (14-12-2017)

  ERMELO- Inwoners die graag duurzame energie willen opwekken maar daarvoor geen mogelijkheid hebben doordat hun dak niet geschikt is voor zonnepanelen, kunnen nu terecht bij de Energiecoöperatie Veluwe-Energie en meedoen aan het project “Zon op Ermelose scholen”.  Begin van dit jaar is dit besluit genomen door het College van Burgemeester en Wethouders en nu zal er een overeenkomst worden getekend tussen Veluwe-Energie, stichting VPCO en de gemeente voor het opstalrecht.

 • College van B&W doet voorstel voor onderhoudsmaatregelen in de openbare ruimte

  (14-12-2017)

  ERMELO - Het College van Burgemeester en Wethouders gaat de gemeenteraad een voorstel doen voor een aantal maatregelen ten behoeve van het onderhoud in de openbare ruimte. Dit in antwoord op een aangenomen raadsmotie van begin november. Deze maatregelen gaan over het verwijderen van onkruid, het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het optimaliseren van wegmarkeringen, bomenonderhoud en onderhoud van hondenfaciliteiten.

 • Opties voor fietspaden Schaapsdijk – Zeeweg naar de raad

  (14-12-2017)

  ERMELO - Het College van Burgemeester en Wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om een aantal opties voor fietspaden in het buurtschap Horst & Telgt nader te laten uitwerken. De gemeente stelt voor om voor de Schaapsdijk twee varianten te laten uitwerken en voor de Zeeweg te kiezen voor een vrijliggend fietspad langs de zuidzijde.

 • Voorstel voor financiële compensatie chronisch zieken en mensen met een beperking

  (30-11-2017)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de raad voorstellen de ‘Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en mensen met een beperking Ermelo 2017’ vast te stellen. Deze regeling moet mensen met een lager inkomen en structureel gebruik van eigen risico door een chronische ziekte of beperking compenseren in hun hoge zorgkosten.

 • Subsidiebeleidskader Ermelo 2018-2022 naar de raad

  (30-11-2017)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Subsidiebeleidskader Ermelo 2018-2022 en zal de gemeenteraad voorstellen dit beleidskader vast te stellen. Het subsidiebeleidskader geeft een antwoord op de vraag hoe de gemeente Ermelo het middel ‘subsidies’ het beste in kan zetten in de veranderende maatschappij.

 • Vaststelling projectplan voor nieuwbouw Calluna

  (30-11-2017)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft het projectplan voor de nieuwbouw van het nieuwe sportcomplex vastgesteld. In het projectplan zijn de concrete vervolgstappen opgenomen die zullen leiden tot start van de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2019 en opening van het nieuwe sportcentrum in het 3e kwartaal van 2020.

 • Ontwikkeling woningbouwlocatie De Driesprong door BEMOG Projektontwikkeling B.V.

  (16-11-2017)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten  akkoord te gaan met een aanbod van Bemog Projektontwikkeling B.V. uit Zwolle voor De Driesprong. Het gaat hier om  een nieuwbouwwijk van  70 woningen in het gebied tussen de Hamburgerweg, Van Strijlandweg, Oude Telgterweg en Heidelaan.

 • Sportverkiezing 2018

  (16-11-2017)

  Nomineer jouw favoriete sporttopper!

  Op zaterdag 3 februari 2018 organiseert Heel Ermelo Beweegt in samenwerking met Ermelo van Nu de Sportverkiezing 2018. Wethouder Laurens Klappe en presentator Hans van Zetten maken op deze feestelijke avond in De Dialoog in het gemeentehuis bekend welke sportman/vrouw/ploeg in het afgelopen jaar de beste sportieve prestatie heeft geleverd. Ook wordt dan duidelijk wie zich een jaar lang sporttalent, sportvrijwilliger en de beste sporter met een beperking mag noemen. Naast deze zes categorieën zijn er ook speciale vermeldingen voor de beste Sport & Beweeginitiatieven met een maatschappelijke impact.

Archief