HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Ontheffingen voor kwalitatieve verbeteringen Kerklaan / Postlaantje

  (12-07-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om enkele ontheffingen te verlenen van het bestemmingsplan Kerklaan / Postlaantje voor de voorgestelde bouwplannen van UWOON. Enige tijd geleden werd duidelijk dat er verschillen zaten in de bouwplannen en het bestemmingsplan. Het college verleent de ontheffingen vanuit de overtuiging dat de afwijkingen een kwalitatieve verbetering zijn.

 • Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan naar 30 km/uur

  (12-07-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad een voorstel voorleggen hoe zij de maximumsnelheid naar 30 km/uur op de wegen Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan wil realiseren. De raad diende hiervoor in november vorig jaar een motie in bij de besluitvorming over de verkleuring van bedrijventerrein Kerkdennen.

 • Jacob Catslaan en Julianalaan blijven 30 km-zone

  (12-07-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een deel van de Julianalaan (van de Prins Hendriklaan tot aan de Nassaulaan) en de Jacob Catslaan niet op te waarderen tot 50 km/uur. Dit betekent dat de gehele Julianalaan en de Jacob Catslaan 30 km/uur zones blijven.

 • Nieuwbouw vanaf 1 juli aardgasvrij

  (21-06-2018)

  Met ingang van 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet komen te vervallen. In deze wetswijziging staat dat het aan gemeenten is om bij hoge uitzondering gebieden aan te wijzen waar een gasaansluiting nog wel mogelijk is. Het college van Ermelo heeft besloten om geen gebruik te maken van deze bevoegdheid. Dit betekent dat alle nieuwbouwwoningen in Ermelo voortaan opgeleverd worden zonder aardgasaansluiting. De gemeente geeft daarom per 1 juli geen omgevingsvergunning meer af voor nieuwe woningen en gebouwen met aardgas.

 • Ermelo ondertekent manifest 'Iedereen doet mee'!

  (15-06-2018)

  ERMELO - Op donderdag 14 juni ondertekende Hans de Haan, wethouder gemeente Ermelo, het manifest  Iedereen doet mee! Dit deed hij samen met 25 andere gemeenten in bijzijn van minister Hugo de Jonge. De gemeente Ermelo is een van de 25 geselecteerde koplopergemeenten in Nederland die aan de slag gaat om op verschillende terreinen de rechten voor de mens met een handicap, zoals opgesteld in het VN-Verdrag Handicap, uit te werken.

 • Convenant voor samenwerking in cultuureducatie

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders zal in 2018/2019 samen met het onderwijs een convenant Cultuur en Onderwijs gaan ontwikkelen en ondertekenen. Het doel van het convenant is om samen met scholen en culturele instellingen te komen tot een samenwerkingsverband dat past bij de Ermelose situatie waarin cultuureducatie voor een langere periode is gestructureerd.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

 • Procedure bestemmingsplan Stationsstraat 39 wordt voortgezet

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad (opnieuw) voorstellen om het bestemmingsplan Stationsstraat 39 wederom vast te stellen.  Het gaat hier om het pand op de hoek van de Stationsstraat en ’t Abdij, waar nu een winkel in gevestigd is.

 • Nieuw Sportcentrum Ermelo – Gezond bewegen en zwemlessen voeren de boventoon

  (07-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag, op basis van het coalitieakkoord Dichterbij 2018-2022, het besluit genomen om met de bouw van het nieuwe sportcomplex vooral in te zetten op gezond bewegen.

 • Maatwerkwoningen in Ermelo

  (07-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 mei jl. besloten om twee tijdelijke maatwerkwoningen te realiseren op het gemeentelijk opslagterrein aan de Zandkampweg in Ermelo. Hiermee voldoet Ermelo aan de regionale afspraken. De eerste woning wordt zo snel mogelijk geplaatst zodat deze vanaf 1 juli 2018 bewoond kan worden. De andere woning wordt geplaatst als het terrein en de leidingen klaar zijn. Dat is tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019. De direct omwonenden zijn in een persoonlijk gesprek hierover geïnformeerd.

Archief