HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Gemeente Ermelo faciliteert elektrisch fietsen met vier oplaadpunten

  (16-05-2018)

  De elektrische fiets wint aan populariteit. Ook in Ermelo zien we steeds meer inwoners en bezoekers op elektrische fietsen. Om deze fietsers te faciliteren plaatste de gemeente deze week op drie locaties in het dorp Ecotap oplaadpalen. De laadpaal op het Raadhuisplein werd door de wethouder Duurzaamheid Leo van der Velden dinsdagavond officieel in gebruik genomen.

 • Gemeenten Noord-Veluwe zijn campagne ‘Wij durven te delen’ gestart

  (15-05-2018)

  Maandag 14 mei is de regionale campagne ’Wij durven te delen’ van start gegaan. Deze campagne van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten is gericht op iedereen die met kinderen te maken heeft. Bijvoorbeeld ouders, opvoeders, leraren, maar ook mensen die bij verenigingen of organisaties werken. De campagne duurt twee weken en heeft als doel mensen te stimuleren om signalen en zorgen over een kind met elkaar te delen. 

 • Verontreiniging en asbest aangetroffen bij voormalige vuilstort “De Zanderij”

  (09-05-2018)

  De gemeente heeft  recent verkennend onderzoek laten uitvoeren in het gebied van de voormalige vuilstortplaats “De Zanderij”. Dit in verband met de mogelijke ontwikkelingen in het gebied.
  De eerste resultaten van het onderzoek geven aan, dat op een gedeelte van het terrein sprake is van bodemverontreiniging met onder andere asbest.  Het college van burgemeester en wethouders is hiervan gisteren, dinsdag 8 mei, op de hoogte gesteld en heeft de nodige maatregelen getroffen.

 • Iedereen doet mee

  (03-05-2018)

  Ermelo - De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld langdurig werkelozen, mensen met een taalachterstand, mensen met een beperking of mensen met een bijstandsuitkering, maximaal meedoen in de maatschappij.  Dit is één van de actiepunten binnen het thema “Iedereen doet mee” uit de sportvisie  “Heel Ermelo Beweegt 2017”.  Het deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten kan helpen meer en weer aansluiting te vinden bij de maatschappij en bij het vinden van een baan of vrijwilligerswerk. Bovendien helpt het bij het maken van  sociale contacten buiten de deur. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om het in de Kadernota 2019 opgenomen bedrag van € 25.000,00 beschikbaar te stellen.

 • Opschorting last onder dwangsom Tomassen Duck-To B.V.

  (03-05-2018)

  Ermelo - Het college van B&W heeft besloten de aanvraag voor de revisievergunning van Tomassen Duck-to B.V. in behandeling te nemen omdat deze ontvankelijk (compleet) is. Daarnaast heeft het college ingestemd met het verzoek tot opschorting van de begunstigings-termijn in de last onder dwangsom. Dit is de termijn die het bedrijf is gegund om de overtreding te beëindigen zonder dat dwangsommen worden verbeurd. Het college heeft hiertoe besloten  aangezien er sprake is van een ontvankelijke aanvraag en daarmee concreet zicht is op legalisatie.

 • Gemeente Ermelo en UWOON vragen Raad van State uitspraak bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje gedeeltelijk te herzien

  (01-05-2018)

  ERMELO – Op 25 april heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het ingestelde beroep inzake het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje. Het overgrote deel van de bezwaren van de omwonenden is door de rechter ongegrond verklaard. Dit gaat onder andere over parkeren en stedenbouwkundige bezwaren. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat het bestemmingsplan voor het hele plangebied nu onherroepelijk is met uitzondering van de locatie van het oude schoolgebouw “De Wegwijzer”. De rechter heeft aangegeven dat de gemeente voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan zou moeten vaststellen. Dit in verband met de Wet Natuurbescherming.

 • Proef “Ik doe groente- en fruitafval gewoon apart!” succesvol verlopen

  (19-04-2018)

  Ermelo – De gemeente Ermelo heeft met zo’n 100 huishoudens uit wijk West de proef ‘Ik doe GF gewoon apart!’ uitgevoerd. De proef had als doel de gescheiden inzameling van groente- en fruitafval te verhogen, het groente- en fruitafval hoogwaardig te verwerken en zo grondstoffen, geld en milieu te besparen. Er is in drie maanden ruim 3.500 kilo groente- en fruitafval bij de deelnemers opgehaald.

 • Startsein gegeven voor transformatie recreatiecluster Horst

  (17-04-2018)

  Gisteravond is op een informatieavond met bewoners, parkondernemers, huisjeseigenaren en omwonenden het startsein gegeven om samen te werken aan een omgevingsvisie voor het gebied ‘recreatiecluster Horst’. Het recreatiecluster Horst maakt onderdeel uit van het project Vitale Vakantieparken.

 • Bibliotheek mogelijk definitief in gemeentehuis

  (12-04-2018)

  Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de bibliotheek definitief in het gemeentehuis te behouden. Onder voorwaarden blijkt dit mogelijk. Velen vinden dat de bibliotheek op zijn, nu nog tijdelijke, plek in het gemeentehuis prima zit en dat er hierdoor duidelijk meer reuring is in zowel de publiekshal als in de bibliotheek. 

 • Eerste stap naar energiezuinig en duurzaam gemeentehuis

  (12-04-2018)

  Van Panhuis Bouw vervangt kozijnen en beglazing.

  De eerste opdracht voor de herinrichting en verduurzaming van het gemeentehuis in Ermelo is gegund aan het Ermelose bedrijf Van Panhuis Bouw. Zij gaan de kozijnen en beglazing van het gemeentehuis vervangen. Na een uitvraag bij zes lokale/regionale en landelijke ondernemingen kwam Van Panhuis Bouw als beste uit de bus.

 • Kadernota 2019

  (12-04-2018)

  Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota 2019 opgesteld en aangeboden aan de raad. Op basis van deze kadernota heeft de raad de mogelijkheid om de financiële kaders te bepalen en deze mee te geven aan het college van burgemeester & wethouders bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2019-2022.

 • Proef met thuisbezorging van reisdocument en rijbewijs

  (12-04-2018)

  Ermelo – De gemeente Ermelo start met een proef om paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te laten bezorgen. De reisdocumenten en rijbewijzen kunnen tegen een vergoeding in het hele land bezorgd worden. De gemeente Ermelo wil hiermee haar dienstverlening voor inwoners verder verbeteren.

 • Convenant wijkgericht werken ondertekend in nieuwe spreekuurlocatie Sociaal Team

  (09-04-2018)

  Op 29 maart heeft (demissionair) wethouder Laurens Klappe, samen met vertegenwoordigers van Welzijn Ermelo, MEE Veluwe, Zorggroep Noord West Veluwe, Icare, UWOON, politie en GGZ Centraal, zijn handtekening gezet onder het convenant wijkgericht werken Ermelo. Met de onderlinge samenwerking zijn goede ervaringen opgedaan. Het convenant biedt een basis om met ketenpartners voor een langere periode samen te werken op maatschappelijk gebied.

 • Gemeente Ermelo zegt ‘ja’ tegen Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

  (20-03-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om gezamenlijk met de provincie Gelderland en 10 andere Veluwse gemeenten de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken op te richten. Met de Ontwikkelingsmaatschappij willen we verouderde en slecht onderhouden vakantieparken aanpakken en ondernemers steunen die hun park willen vernieuwen.

Archief