HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Mooi Ermelo, denk je mee?

  (14-09-2018)

  Persbericht van de gemeenteraad

  ERMELO – Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen we in Ermelo. Daar moeten we samen aan werken, want samen kom je verder. We vinden het belangrijk om met elkaar te bepalen wat we willen bereiken. Daarom maakt de gemeenteraad plannen met heldere onderwerpen, waar we de komende vier jaar mee aan de slag gaan. We willen weten welke onderwerpen jij belangrijk vindt voor de toekomst van Ermelo, zodat we die toekomst samen vorm kunnen geven. Bij alle inwoners van Ermelo valt vandaag een ansichtkaart op de mat, met de oproep om mee te praten.

 • Tunnelbak voor treinverkeer Ermelo?

  (13-09-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de concept bereikbaarheidsagenda van de regio Noord Veluwe, waarin is opgenomen waar voor de langere termijn verbeterpunten zijn om de regio goed bereikbaar te houden. Zij merkt daarbij aanvullend twee verbeterpunten op. Ten eerste wil zij de mogelijkheid onderzoeken van het aanleggen van een zgn. ‘tunnelbak’ voor het treinverkeer in Ermelo.  Daarnaast wil zij graag kijken welke partners er gevonden kunnen worden om – naast gemeente en provincie – ook bijvoorbeeld bedrijven en instellingen verantwoordelijk te maken voor een goede bereikbaarheid in Ermelo.

 • Afwegingskader voor woningbouwplannen

  (13-09-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders wil meer grip krijgen op de ontwikkeling van woningbouw wat betreft de omvang, invulling en realisatietermijn in Ermelo. Hoewel er op dit moment meer dan genoeg woningen in de ‘pijplijn’ zitten, sluit de invulling van deze nieuwbouw niet helemaal aan op de Ermelose behoefte.  Wat er nu gepland staat zijn vooral dure en middeldure eengezinskoopwoningen. Echter, er is ook behoefte aan sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en appartementen, die nu  zijn ondervertegenwoordigd in ons bouwprogramma.

 • Begroting 2019

  (06-09-2018)

  Grote ambities: Kwaliteitsimpuls voor Ermelo maar het gaat ook geld kosten.

 • Toekomstscenario De Dialoog

  (30-08-2018)

  Compact en duurzaam voor samenwerking en efficiënt ruimtegebruik

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt voor een toekomstscenario voor De Dialoog in samenhang met de verbouwing van het gemeentehuis. In dit scenario worden de panden Pinel, Plaza, Stationsstraat 118 en zalen 1 tot en met 5 van De Dialoog gesloopt. De rest van het huidige gebouw blijft behouden en wordt opgeknapt en verduurzaamd. Bovenop deze bestaande bouw wordt een verdieping gerealiseerd die in directe verbinding staat met het vergadercentrum van het gemeentehuis op de verdieping.

 • Gemeente Ermelo zet belangrijke stap naar zelfstandig sportbedrijf

  (30-08-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het bedrijfsplan voor het nieuwe sportbedrijf. In dit bedrijfsplan zijn de organisatorische, juridische en financiële aspecten beschreven. Hiermee zet zij een belangrijke stap naar een verzelfstandigde organisatie met als kerntaak beheer en exploitatie van sportaccommodaties en sportstimulering.

 • Gemeente Ermelo doet mee aan de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018

  (30-08-2018)

  Op 1 september is de publieksprijs voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 van start gegaan. Gemeente Ermelo doet hieraan mee met het project De Horster Brinken. Iedereen kan meestemmen op een van de vijftien genomineerde projecten via het forum Maak Gelderland Mooier www.gelderland.nl/gprk zodat Ermelo kans maakt de publieksprijs te winnen. Iedereen die stemt maakt bovendien zelf ook kans op een prijs.

 • Ontheffingen voor kwalitatieve verbeteringen Kerklaan / Postlaantje

  (12-07-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om enkele ontheffingen te verlenen van het bestemmingsplan Kerklaan / Postlaantje voor de voorgestelde bouwplannen van UWOON. Enige tijd geleden werd duidelijk dat er verschillen zaten in de bouwplannen en het bestemmingsplan. Het college verleent de ontheffingen vanuit de overtuiging dat de afwijkingen een kwalitatieve verbetering zijn.

 • Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan naar 30 km/uur

  (12-07-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad een voorstel voorleggen hoe zij de maximumsnelheid naar 30 km/uur op de wegen Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan wil realiseren. De raad diende hiervoor in november vorig jaar een motie in bij de besluitvorming over de verkleuring van bedrijventerrein Kerkdennen.

 • Jacob Catslaan en Julianalaan blijven 30 km-zone

  (12-07-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een deel van de Julianalaan (van de Prins Hendriklaan tot aan de Nassaulaan) en de Jacob Catslaan niet op te waarderen tot 50 km/uur. Dit betekent dat de gehele Julianalaan en de Jacob Catslaan 30 km/uur zones blijven.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

Archief