HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Knieblessure na onfortuinlijke val voor burgemeester Baars

  (15-06-2017)

  ERMELO - Afgelopen dinsdag, 13 juni, heeft burgemeester Baars een knieblessure opgelopen waaraan hij gisteren is geopereerd. De burgemeester maakte dinsdag een onfortuinlijke val toen hij struikelde op een afstapje. Zijn operatie is voorspoedig verlopen en de komende tijd zal hij moeten revalideren.

 • Positie op Misdaadmeter verklaarbaar maar niet representatief

  (08-06-2017)

  ERMELO - Meer dan de helft van de mishandelingen in 2016 in Ermelo vond plaats in zorginstellingen. Tel daarbij op dat het delict ‘’mishandeling’’ de zwaarste wegingsfactor heeft bij de AD Misdaadmeter en de stijging op deze landelijke criminaliteitslijst is een feit. En dat terwijl de criminaliteit nauwelijks gestegen is in Ermelo, slechts 3% ten opzichte van vorig jaar.

 • College biedt jaarstukken 2016 aan Gemeenteraad aan

  (01-06-2017)

  ERMELO – Binnenkort biedt het college van burgemeester en wethouders de jaarstukken 2016 aan de gemeenteraad van Ermelo aan. De opdrachten die het college in de begroting van 2016 heeft meegekregen zijn grotendeels uitgevoerd. Een aantal zaken loopt echter nog door in 2017.

 • Wethouder opent nieuwe fontein op Raadhuisplein

  (01-06-2017)

  ERMELO - Op donderdagochtend 8 juni zal wethouder Jan van den Bosch de nieuwe fontein op het Raadhuisplein officieel openen. Dit waterkunstwerk bestaande uit twee grote fonteinen en acht zogenaamde ‘bedriegertjes’ maakt onderdeel uit van de nieuwe inrichting van de Stationsstraat en Raadhuisplein en wordt gefinancierd uit een restbudget van het Centrumplan.

 • financieel kader voor 2018 opgesteld in Kadernota

  (01-06-2017)

  ERMELO - Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2018 opgesteld. In deze nota staan alle voornemens voor 2018 en verder, zodat een goede afweging gemaakt kan worden hoeveel geld er aan elk voornemen uitgegeven mag worden en hoe dat financieel gedekt kan worden. De Kadernota 2018 is nodig om de meerjarenbegroting 2018-2021 op te kunnen stellen. 

 • Advies voor duurzame nieuwbouw Calluna

  (24-05-2017)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft een advies aan de gemeenteraad uitgebracht over de toekomst van sportaccommodatie Calluna. Voorstel is om niet te gaan renoveren maar een nieuw zwembad en sporthal te bouwen op de locatie De Zanderij. Bij deze nieuwbouw wordt uitgegaan van een zogenaamd sport- en doelgroepenbad (basisvariant) en een sporthal met een pluspakket dat ook geschikt is voor de turnsport. Bij de nieuwbouw zal worden geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen wat een energieneutrale accommodatie zal opleveren.

 • Ermelo krijgt compensatie voor hoge uitgaven jeugdzorg

  (24-05-2017)

  ERMELO - De gemeente Ermelo krijgt voor 2017 een compensatie van ruim 2,2 miljoen euro op de uitgaven voor jeugdzorg. Dit is het resultaat van onder andere een brief van het college van burgemeester en wethouders die in december vorig jaar naar het ministerie van VWS werd gestuurd. Hierop is een compensatieregeling ingericht.

 • Positief advies bekostiging uitbreiding Christelijk College Groevenbeek

  (24-05-2017)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een uitbreiding van het Christelijk College Groevenbeek te bekostigen en aan de raad te vragen de daarbij benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Het gaat dan om een uitbreiding van 2.106 m2 .

 • Beleid voor Bed & Breakfast verruimt mogelijkheden

  (18-05-2017)

  ERMELO - De gemeente heeft onlangs beleid geformuleerd voor het oprichten van een Bed & Breakfast in Ermelo, waarbij de mogelijkheden hiervoor zijn verruimd. De populariteit voor het starten van een Bed & Breakfast in of bij een woning neemt toe, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar ook het streven van de gemeente om een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod in de verblijfsrecreatie te realiseren, hebben geleid tot het uitbreiden van de mogelijkheden.

 • Gemeente Ermelo breidt netwerk elektrische laadpalen uit

  (04-05-2017)

  Inwoners van Ermelo die elektrisch rijden of willen gaan rijden en niet de mogelijkheid hebben op eigen terrein te laden, kunnen vanaf nu een aanvraag doen voor een openbare laadpaal. Het college heeft hiervoor de “Beleidsregels oplaadinfrastructuur Elektrische Voertuigen” vastgesteld en publiceert op 10 mei een verkeersbesluit waarmee 32 locaties vooraf worden aangewezen als ‘laadlocatie’. Het verkeersbesluit ligt 6 weken ter inzage op het gemeentehuis.

 • Ondertekening anterieure overeenkomst met recreatiepark De Heivlinder

  (04-05-2017)

  Nieuwe stap in project Vitale Vakantieparken Ermelo.

 • Handtekeningen onder prestatieafspraken wonen voor Ermelo

  (07-11-2016)

  Op maandag 31 oktober ondertekenden de gemeente Ermelo, UWOON en huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad de Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2017-2021 en de jaarafspraken 2017. Hierin worden afspraken gemaakt over wat partijen van elkaar kunnen verwachten op het gebied van wonen.

 • Beweeg & Beleefbeurs voor 50+

  (07-11-2016)

  Op vrijdag 11 november organiseren Heel Ermelo Beweegt en Welzijn Ermelo de eerste Beweeg & Beleefbeurs voor 50+ in sportcentrum Triade in Ermelo. De beurs wordt om 15.00 uur geopend door Laurens Klappe, wethouder Sport en Niels Prins van Fysio Ermelo Prins & Staal. Tijdens de beurs presenteren verschillende lokale verenigingen en organisaties zich op het gebied van sporten, bewegen, gezondheid, welzijn en vrije tijd.

 • Commissaris van de Koning brengt werkbezoek aan Ermelo

  (04-11-2016)

  Donderdagmiddag 3 november bracht de commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland, de heer Cornielje, een werkbezoek aan de gemeente Ermelo. Tijdens zijn bezoek werd samen met het college van burgemeester en wethouders  o.a. van gedachten gewisseld over de intergemeentelijke samenwerking en diverse Ermelose projecten die in ontwikkeling  zijn of inmiddels gerealiseerd werden. Te denken valt aan de Centrumontwikkeling, de Vitale Vakantieparken en Strand Horst.

 • Nieuwe Boni-supermarkt zet in op duurzaamheid

  (07-10-2016)

  Op 5 oktober heeft wethouder Esther Heutink, portefeuillehouder economie, het nieuwe pand van supermarkt Boni aan de Herderlaan officieel geopend. De supermarkt heeft bij de nieuwbouw volop ingezet op duurzaamheid door onder meer de nieuwste koeltechniek met daarin hergebruik van restwarmte toe te passen. Daarmee is de supermarkt één van de koplopers in de gezamenlijke ambitie om Ermelo zo duurzaam mogelijk te maken.

Archief