HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Zit er asbest in uw dak?

Zit er asbest in uw dak?

 • Wat is het?

  De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen om, samen met alle Gelderse gemeenten, de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende daken (golfplaten) in beeld te brengen.  Reden voor dit onderzoek en het visualiseren van asbesthoudende daken is de wettelijke verplichting dat eind 2024 alle asbesthoudende dakbedekking  moet zijn verwijderd.

  Ook in Ermelo zijn tal van plaatsen zichtbaar waar vermoedelijk asbesthoudende dakbedekking aanwezig is op de daken van schuurtjes of stallen. De asbestdakenkaart is een handige manier om te zien of u uw dak(en) moet vervangen. Vanaf 2025 zijn alle asbestdaken verboden. Op de digitale asbestkaart Ermelo of de Asbestdakenkaart Gelderland kunt u uw adres invullen en zien of uw dak(en) waarschijnlijk asbestvrij is, waarschijnlijk asbest bevat, verdacht is of reeds gesaneerd is. 

  Samen met de Veluwse gemeenten en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe wordt gewerkt aan een plan van aanpak asbestdaken. In dit plan van aanpak zal naast goede informatievoorziening en communicatie ook aandacht worden geschonken aan eventuele gemeentelijke of provinciale subsidiemogelijkheden.  Naar verwachting zal dit medio 2019 klaar zijn. 

 • Hoe werkt het?

  Zit er asbest in uw dak?

  Als er asbest in uw dak(en) zit, dan moet u voor 2025 uw dak vervangen.

  Asbest verwijderen

  U mag asbesthoudende materialen met een oppervlakte van maximaal 35 vierkante meter zelf verwijderen. Daarvoor moet u wel bij de gemeente een sloopmelding doen. Wilt u meer dan 35 vierkante meter asbest verwijderen? Schakel dan een professional in. Zie voor meer informatie: Asbest verwijderen