Starterslening

 • Wat is het?

  Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen.

  U kunt de starterslening direct online aanvragen. Voor een online aanvraag is verificatie van uw identiteit vereist. Bij de gemeente Ermelo kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD inlogcode, vraag deze dan aan op de website van DigiD.

  Direct aanvragen (via DigiD)

  of

  Download het aanvraagformulier

 • Hoe werkt het?

  Hoe werkt het?

  Voor wie is de lening?

  • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland
  • U koopt voor de eerste keer een voor eigen huisvesting bestemde woning
  • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 35 jaar op het moment van indienen van de aanvraag Starterslening
  • Deze regeling is van toepassing op een in de gemeente Ermelo gelegen woning

  Condities van de lening

  • De starterslening is alleen van toepassing op bestaande bouw 
  • De koopgrens is niet hoger dan € 225.000,00 (inclusief meerwerk en verbeterkosten), of dan de geldende NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie), mocht die lager zijn dan de door ons vastgestelde € 225.000,00.
  • Verbeterkosten:  toegestaan bij SVn financiering
  • Meerwerk: toegestaan bij SVn financiering
  • De hoogte van de Starterslening wordt berekend over de koop(aanneem)som inclusief eventuele verbeterkosten/meerwerk
  • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,00
  • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren
  • De Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn hetzelfde beleid als WEW voor de combinatielening.
  • Voor beide leningendelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten
  • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn
  • De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar
  • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost

 • Wat kost het?

  Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

 • Meer informatie?

  Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met de SVn.