HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

  U kunt de standplaatsvergunning direct online aanvragen. Voor een online aanvraag is verificatie van uw identiteit vereist. Bij de gemeente Ermelo kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u geen inlogcode, vraag deze dan aan op de website van DigiD.   

  Direct regelen met DigiD

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

  Welke standplaatsen zijn aangewezen kunt u zien in de Beleidsregels standplaatsen Ermelo 2016-2020.

  Vaste, tijdelijke of incidentele standplaats?

  Onder een vaste standplaats wordt verstaand: een standplaats die structureel gedurende minimaal één dag(deel) en voor de duur van de vergunning wordt ingenomen. Onder structureel innemen van een standplaats verstaat de gemeente, dat een standplaats dagelijks, wekelijks of maandelijks gedurende het hele kalenderjaar wordt ingenomen, overeenkomstig de aanvraag en vergunningverlening.

  Onder een tijdelijke standplaats wordt verstaan: een standplaats die gedurende ten hoogste twee aaneengesloten maanden zal worden gebruikt met een maximum van zes dagen per week.

  Onder een incidentele standplaats wordt in het algemeen verstaan: een standplaats die gedurende één dag(deel) en maximaal zes aaneensluitende dagen ingenomen wordt. Daaronder vallen ook die standplaatsen die gedurende maximaal een maand worden ingenomen en verband houden met een speciale georganiseerde activiteit of een bepaalde periode van het jaar, bijvoorbeeld kerst.

  Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen. Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.

 • Wat kost het?

  Legeskosten
  De legeskosten voor het behandelen van een aanvraag standplaatsvergunning bedragen € 80,00.

  Kosten gebruik gemeentelijke standplaats en nutsvoorzieningen
  Er worden geen aansluitingen op nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, riool en water aangelegd. U dient hiervoor zelf de nodige voorzieningen te treffen, rekening houdende met de wettelijke voorschriften. Als wel een gemeentelijke nutsvoorziening beschikbaar is voor een standplaats, is het mogelijk hier gebruik van te maken. Vraagt u hiervoor toestemming aan bij de gemeente Ermelo. 

  Kosten gebruik gemeentelijke standplaats
  De kosten, bedragen per uur per m1 (strekkende meter), met een minimum van 4m1, voor: 

  • een vaste standplaats, een bedrag van € 0,50;
  • een tijdelijke of incidentele standplaats, een bedrag van € 0,60.

  Kosten gebruik nutsvoorzieningen 
  Als u gebruik wilt maken van stroomvoorzieningen van de gemeente Ermelo kunt u onderstaande kaart raadplegen:

  Kaart stroomvoorzieningen Ermelo

  Op het aanvraagformulier voor een standplaats dient u aan te geven van welke stroomkasten en/of -putten u gebruik wilt maken. 

  Stroomkosten per uur: 

  • aansluiting 230V / 1 x 16 Ampère € 1,00;
  • aansluiting 400V / 3 x 16 Ampère € 4,00;
  • aansluiting 400V / 3 x 32 Ampère € 5,60.
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers Dienstverlening, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.

  Maak een afspraak